De stelling

Deze maand: "België telt te veel ambtenaren"

Omschrijving

In de regeerperiode tot 2019 zal Vlaanderen 1,2 miljard euro geïnvesteerd hebben in het openbaar vervoer, zo’n 300 miljoen per jaar. Levert investeren daarin wel iets op? 

OPENBAAR VERVOER IS EEN PUBLIEK RECHT dat ook het recht op basismobiliteit en basisbereikbaarheid omvat. Toch worden de laatste decennia steeds meer onderbezette lijnen geschrapt, omdat ze ‘niet ren­dabel’ zijn. Maar wat is dat, rendabel? Winst maken is niet bepaald een taak van het openbaar vervoer. Toch is het interessant om te bekijken of investeringen lonen op lange termijn. Een terechte vraag, nu ons wegen­net dichtslibt en het Planbureau tegen 2030 een verdere toename op de weg voorspelt: personenvervoer stijgt met 11 procent, vrachtverkeer met 44 procent!

Alleen maar voordelen

Uit een studie van de Internationale Vereniging van Openbaar Vervoer (UITP) blijkt dat bij een verdubbeling van het marktaandeel van het openbaar vervoer het aantal banen in de sector ook zou verdubbelen, terwijl het BBP en de productiviteit met 1% stijgen. De economische voordelen van het openbaar vervoer zouden 5 keer hoger zijn dan het geld dat erin wordt geïnvesteerd, en 70% hoger dan bij soortgelijke uitgaven voor snelwegprojecten.

Volgens een Nederlands mobiliteitsplan van de Nederlandse Spoor­wegen en de vervoerders in de vier grote steden levert een investering van minimaal 1 miljard euro per jaar in beter openbaar vervoer de sa­menleving maximaal 4 miljard euro op. Door te investeren zijn minder parkeerplekken nodig, is er meer ruimte voor groen, staan de toegangs­wegen minder vaak vast en worden binnensteden groener, leefbaarder en autoluw. De vervoerders verwachten 2 tot 4 miljard euro per jaar aan maatschappelijke baten (of lagere kosten) ten opzichte van nu. Dat is een optelsom van hogere grond- en vastgoedprijzen, meer kennis en arbeidsplaatsen, hoger leef- en woongenot en minder uitstoot en verkeersongelukken. 

Conclusie

Hoe je het draait of keert: op lange termijn zullen we koning auto toch de rug moeten keren en er elke dag een trein-tram­busdag van maken. Meer investeren in openbaar vervoer loont, zelfs met ‘onderbezette lijnen’. De maatschappelijke en economische winst is al op middellange temijn voelbaar door een verhoogde verkeersveilig­heid en minder lucht­verontreiniging.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.