"Burgers willen niet dat publieke diensten worden geprivatiseerd"

Jan-Willem Goudriaan is de algemeen secretaris van EPSU‚ de European Federation of Public Service Unions ofwel de stem van 8 miljoen Europese werkneemsters en werknemers in de publieke diensten. Een gesprek over de uitdagingen voor de publieke sector én de vakbonden in België en Europa.

Waarom werken we internationaal samen? Omdat een aantal uitdagingen groter zijn dan onze eigen werkplek of onze regio. De ongelijke verloning tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld. Of de klimaatveran­dering en toenemende digitalisering. Ook de groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk is een belangrijk werkpunt voor ons. We werken daarom veel rond de strijd tegen flexibilisering van werk en de bescherming van de sociale zekerheid.

De vakbeweging staat in België nog heel sterk. In veel buurlanden neemt het ledenaantal echter af. De vakbond staat ook steeds meer onder druk. Kijk naar Turkije, Griekenland of zelfs Groot-Brittannië waar het alsmaar moeilijker wordt om stakingen te or­ganiseren. Zo krijg je minder leden en minder middelen. We proberen hulp te verlenen waar we kunnen, zowel financieel als qua expertise. Die werking ondersteunen is als overkoepe­lende beweging heel belangrijk. Een sterke vakbeweging is namelijk een essentiële scha­kel in de strijd tegen ongelijkheid.

Het neoliberale Europese beleid trekt nog volop de kaart van de privatisering. Gelukkig zien we dat campagnes tegen de privatisering van openbare diensten heel succesvol zijn. Burgers willen niet dat publieke diensten worden geprivatiseerd. Terecht ook. In een private onderneming domineert het winstbejag altijd. Bovendien kan die onder­neming om gelijk welke reden weglopen. De lokale of nationale overheid mag het puin dan ruimen. Daarom blijven we ijveren voor sterke vakbonden en een sterk sociaal overleg dat het nut en de werking van openbare diensten verdedigt en beschermt. Onze waarden van solidariteit, sociale rechtvaardigheid, gelijk­heid en democratie blijven de kern waarvoor we vechten.

EPSU neemt verschillende taken op zich. We wisselen ervaringen uit en bespreken de trends die een effect hebben op de werk­vloer. Maar we zijn vooral een echte Europese vakbond die invloed uitoefent op het Europees en internationaal beleid dat een impact heeft op onze leden.

De federatie is het best georganiseerd binnen de EU. We doen vooral lobbywerk, vaak samen met NGO’s, en onderhandelen met Europese instellingen, werkgevers­organisaties, en multinationals. Over heel uiteenlopende thema’s: van de zorgsector over energiebeleid tot het aanvechten van handelsverdragen en belastingontduiking. EPSU bouwt ook mee aan de sociale dialoog. Zo hebben we onder meer richtlijnen opge­steld over de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorg.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.