De confrontatie

De confrontatie Rudi De Coster, verantwoordelijke voor het Brussels Gewest bij ACV Openbare Diensten, en Dirk Leonard, HRM-directeur van stad Brussel.

Ambtenaren in Brusselse gemeenten en OCMW’s verdienen minder dan hun collega’s in Vlaanderen, Wallonië en het Hoofdstedelijk Gewest. Dat is althans de mening van RUDI DE COSTER, verantwoordelijke voor het Brussels Gewest bij ACV Openbare Diensten. Er ligt dan ook een pak eisen op de onderhandelingstafel bij het Brussels gewest. DIRK LEONARD, HRM-directeur van de stad Brussel vindt het geheel van de eisen onhaalbaar.

RUDI DE COSTER “We stellen vast dat de verloning 10 tot 15 procent lager ligt dan in Vlaanderen of Wallonië. 10 procent verhoging lijkt misschien een hoge eis, maar bij mijn weten bedroeg de laatste loonsverhoging in 2007 voor de laagste niveaus 3 procent. De rest is sindsdien quasi in de kou blijven staan. Hier en daar werd wel een maatregel als de Brusselpremie ingevoerd: 30 euro bruto per maand en enkel voor degenen die gedomicilieerd waren in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Dat was trouwens tegen de wet, je reinste discriminatie. Die premie werd dan ook afgevoerd. We zitten hier nu aan tafel met de stad Brussel. Ik stel vast dat de loonvoorwaarden en de invulling ervan daar goed zijn. Er zijn andere gemeenten waar men sinds kort het woon-werkverkeer terugbetaalt. Je blijft dus met een verscheidenheid zitten. Zo heeft de gemeente Anderlecht geen maaltijdcheques.”

DIRK LEONARD “Kleine correctie: er is ook een kleine verhoging van 2 procent voor niveau C geweest. Er bestaat sinds 1994 een sociaal charter dat zegt dat we als gemeente niet autonoom beslissen over barema’s. We zijn ook vragende partij om die te herzien omdat wij ook verschillen zien met het gewestelijk statuut. Daar gelden andere lonen dan voor de lokale ambtenaren. Het is absurd dat wij nu in concurrentie zijn met het Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van loonpolitiek. Barema’s zijn daar een aspect van, maaltijdcheques en andere extralegale voordelen een ander. De barema’s van 1994 werden door het Gewest nooit aangepast terwijl ze voor hun eigen ambtenaren wel geëvolueerd zijn. Een vreemde situatie. Ik heb trouwens die verschillen in barema’s bekeken. Op het laagste niveau zijn de lonen vergelijkbaar, maar minder voor niveau A en B. In juli 2017 heeft de stad Brussel maaltijdcheques ingevoerd, dat moeten we natuurlijk zelf financieren. Ik vind dat het Gewest daar een geste had kunnen doen om ook op dat vlak  te harmoniseren. Die van het Gewest bedragen 8 euro per dag, die van ons 6. Dus ook hier dat verschil.”

Een verhoging van maaltijdcheques dus. Maar dan kom je nog niet aan de 10 % verhoging die op tafel ligt.

DL “Ik weet niet waarop die gebaseerd is. Ik vind het ook vreemd dat een vakbond dat voor iedereen vraagt. Een straatveger heeft minder aan een verhoging van 10 procent dan een hogere ambtenaar.”

RDC “Het is een eis van het gemeenschappelijk front. Persoonlijk vind ik een vast bedrag voor iedereen beter. Maar er mag bijvoorbeeld wel iets extra gebeuren voor niveau B, met veel knelpuntberoepen.”

DL “We hebben inderdaad grote problemen om mensen van dat niveau aan te trekken. Het loonverschil met de gewesten is daarbij te groot. Laat staan met de privésector. We onderhandelen beter over de harmonisering van de barema’s tussen het Gewest en de 19 gemeenten. Ik denk dan ook aan een harmonisering van de maaltijdcheques en de tweede pensioenpijler. En dat voor een deel laten financieren vanuit het Gewest. Dat vind ik intelligentere oplossingen dan een algemene baremaverhoging.”

Waarom wordt daar niet over gesproken?

RDC “Het staat op de agenda, maar daar staat heel veel op. Het Gewest telt 8.000 ambtenaren. Met de gemeenten, OCMW ’s, ziekenhuis ... zitten we rond de 40.000. Elke maatregel die genomen wordt gaat dus over veel geld.”

DL “Het probleem is dat de onderhandelingen over zaken die de 19 gemeenten aanbelangen, gebeuren tussen het Gewest en de vakbonden. Wij zitten zelfs niet mee aan tafel. Wat een rare situatie is want er worden beslissingen genomen die de gemeenten geld kosten. Een van de maatregelen die men onlangs op gewestniveau genomen had was dat men sneller in een andere loonschaal komt. Vroeger na 9 en 18 jaar, nu na 6 en 15. Op zich heb ik daar geen probleem mee want 9 en 18 jaar wachten om in een andere schaal te komen is lang. Maar dat kost mij onmiddellijk 2,4 miljoen bij de stad alleen. Daar praat men dan niet over.

Hier klopt iets niet. De stad Brussel is financieel gezond, en bepaalde maatregelen kunnen we opvangen, maar dat kan je niet zeggen van andere gemeenten. Dat is geen goed bestuur van het Gewest. Ik vind dat men eerst goed moet nadenken over de gevolgen       als men ingaat op eisen van de vakbond, ook al kunnen die op zich terecht zijn.”

RDC “Wij van ACV Openbare diensten heb- ben gevraagd om degene die spreekt namens de burgemeesters van de 19 gemeenten ook uit te nodigen. Want afspraken met het kabinet van de minister-president, moeten wij daarna bij elke afzonderlijke gemeente proberen te verzilveren. Uiteraard zeggen sommige gemeenten dan dat ze dat niet kun- nen omdat ze het niet kunnen financieren.”

DL “Vroeger had je één comité dat over alle ambtenaren ging. Maar door de staats- hervormingen werd elk gewest verantwoor- delijk voor zijn gemeenten.”

RDC “Wat ook speelt: we hebben nu een pak eisen op tafel gelegd. De datum van mei 2019 nadert, als er geen akkoord komt kunnen we straks helemaal opnieuw beginnen met de nieuwe regering. Dan verliezen we een jaar of twee.”

DL “Het is natuurlijk ook de klassieke truc van vakbonden om net voor de verkiezingen iets te verkrijgen. Ministers hebben niet graag stakingen net voor de verkiezingen en de vakbond hoopt dat er daardoor rapper wordt toegegeven.”

Maar je kunt volgen wat de vakbonden eisen?

DL “Niet wat de eis van een lineaire loonsverhoging van 10 procent betreft. En al helemaal niet om nog maar 32 uur te werken met compenserende aanwerving. Dat is niet realistisch op budgettair vlak.”

RDC “Ik herhaal dat we met alle vakbonden samen een pakket op tafel leggen. Sommige punten daaruit zullen meer politiek gekleurd zijn dan andere.”

DL “Het nieuwe stadsbestuur in Brussel belooft ook een arbeidstijdverkorting maar enkel voor bepaalde doelgroepen. Mensen met zware beroepen die aan het einde van hun loopbaan staan. Daar kan ik me in vinden, maar niet in een vermindering voor iedereen. Ik mis in het debat vaak een realistische rekensom van de vakbonden. En al helemaal niet op basis van concrete objectiveerbare cijfers. Waarom vraagt men 10 procent, waar komt dat vandaan? Waarom geen 5 of 15 procent? Nu moet je onderhandelen over slogans, ik vind dat moeilijk. Een vakbond moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen en met concrete en haalbare voorstellen komen.”

RDC “Maar er zijn heel veel raakvlakken waarin we ons wel kunnen vinden."

DL “Laat ons daarom beginnen met te harmoniseren tussen de verschillende Brusselse overheden. Dat we geen concurrentie tussen de besturen meer hebben. Niet alleen  in de lonen maar ook in de extralegale voordelen. Dat is ook realistisch. Het financiële aspect is uiteraard belangrijk maar de motivering, de inzetbaarheid, einde loopbaan zijn dat ook. Daar hoor ik weinig over bij de vakbonden. Ik hoor kwantitatieve eisen, heel weinig kwalitatieve.”

RDC “Toch wel. Er zijn schrijnende voorbeelden uit onder meer Anderlecht en Sint-Agatha-Berchem waar hulpopvoeders ingezet worden als vervanging van zieke leerkrachten. Terwijl ze daar helemaal niet voor opgeleid zijn. Dat soort zaken stellen wij ook aan de kaak. Ik denk dat we ons bij de onderhandelingen best wel inventief kunnen opstellen en verder kijken dan enkel het loon.”   

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.