Welkom

Elke maand beantwoordt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten, drie relevante vragen.

"Slechts in één op de dertig gevallen oordeelt de pensioencommissie dat een tewerkstelling in een andere job mogelijk is."

            - Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten

De regering wil het ziektepensioen afschaffen. Wat zijn de gevolgen? De afschaffing van het ziektepensioen ligt al een hele tijd op tafel. Tijdens het begrotingsconclaaf besliste de regering dat de minister van Pensioenen tegen eind mei een nieuwe regeling uitwerkt. Die moet dan eerst nog met de vak­bonden worden onderhandeld. Een afschaffing van het ziekte­pensioen is nadelig voor de laagste loongroepen en voor wie later in de loopbaan verplicht met pensioen moet door licha­melijke ongeschiktheid. De verschillen met de huidige regeling lopen op tot meerdere honderden euro's per maand.

Hoe moet het dan worden aangepakt? Nu worden mensen die lichamelijk ongeschikt zijn, te gemakkelijk verplicht met pensioen gestuurd als hun ziektekrediet is uitgeput. Slechts in één op de dertig gevallen oordeelt de pensioencommissie dat een tewerkstelling in een andere job mogelijk is. Men moet echt inspanningen leveren om  een aan­gepaste job te vinden. Maar werkgevers vertikken het in de regel om te zorgen voor aangepaste jobs.

Wanneer komen we op straat? Rond pensioenen zullen we nog stevig de druk opvoeren. We hebben al meer dan 1 miljoen pensioenkranten uitgedeeld om de bevolking bewust te maken van de problemen. Daarnaast is er de aansle­pende kwestie van de zware beroepen. De ko­mende weken richten we onze pijlen vooral op het pensioen met punten. Dat puntensysteem is niet minder dan de ultieme afbouw van het overheidspensioen. Daarnaast zitten we hoe langer hoe meer op ramkoers met minister Vandeput over de veranderingen die hij wil doorvoeren rond het ambtenarenstatuut. 

Voor reacties kan je Luc bereiken via luc.hamelinck@acv-csc.be.

104 KB

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.