Terugblik

naar 1993

THEO KELCHTERMANS, de vroegere minister van Leefmilieu is vooral bekend geworden door de invoering van de milieubox. Een mislukt project rond de inzameling van milieugevaarlijke producten. De groene box duikt zo nu en dan nog op onder het zitvlak van een eenzame visser. Of als verzamelplek voor schroe­ven en spijkers in een van de vele koterijen in ons land. Maar het zou weinig eervol zijn om Kelchtermans slechts daarvan te her­inneren. Want als toenmalig Vlaams minister van Binnenlandse aangelegenheden had hij een groot aandeel in de invoering van de barema’s zoals we die nog altijd kennen in de openbare sector. Die gemeenschappelijke krachtlijnen voor een samenhangend personeelsbeleid in de lokale en regionale besturen, werden be­kend als de Krachtlijnen Kelchtermans. De Vlaamse regering en de vakbonden sloten hierover op 18 juni 1993 een akkoord. Sinds de invoering ervan vonden concepten als lerende organisatie, training, ontwikkeling en beoordeling ingang in lokale besturen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.