De stelling

©Shutterstock

Deze maand: "Er zijn minder arbeidsongevallen in de openbare sector"

Omschrijving

Op 28 april is het Werelddag voor veilig en gezond werk. Geen heuglijke dag want in België sterft bijna twee werkdagen op drie iemand door een dode­lijk arbeidsongeval. Meer dan de helft ervan op de arbeidsplaats zelf. Na jaren van een daling van het aangegeven aantal arbeidsongevallen werden we in 2016 geconfronteerd met een stijging in de privésector. Er wordt ook geraamd dat voor elk aangegeven arbeidsongeval er twee niet worden gemeld. Hoe is het in de openbare sector gesteld?

FEDRIS, HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR BEROEPSRISICO’S, publiceerde onlangs het jaarverslag 2016 over de arbeidsonge­vallen in de openbare sector. De opmerkelijkste bevinding is dat het aantal arbeidsongevallen in 2016 na een jarenlange daling weer stijgt. Onderwijs op tweede plaats In 2016 waren er in de openbare sector 50.775 ongevalaangiften, waarvan 93% werd aanvaard. 79% ervan vond plaats op de ar­beidsplaats en 21% op de arbeidsweg. Ook het aantal aangiften steeg. Het grootste deel van de arbeidsongevallen bij statutairen (66%) en bij de contractuele bedienden (77 %) gebeurde bij ‘Za­kelijke en/of persoonlijke dienstverlening’. De onderwijssector is na de (private) bouwsector, de tweede grootste sector inzake arbeidsplaatsongevallen, gevolgd door gezondheidszorg. In alle sectoren zijn de meest voorkomende ongevallen het verlies van controle over een machine, voertuig of voorwerp, gevolgd door uitglijden, struikelen en vallen. 14% van de arbeidsplaatsonge­vallen in de openbare sector doet zich voor gedurende de eerste 11 maanden van de tewerkstelling. Naarmate de anciënniteit toeneemt, daalt ook het aantal arbeidsongevallen.

Conclusie

Je mag verwachten dat er verhou­dingsgewijs minder arbeidsongevallen in de openbare sector zijn. Ongevallen die niet worden aangegeven omwille van de mogelijke financiële conse­quenties achten we in de privésector groter. En ongevallen van buitenlandse werknemers met buitenlandse werk­gevers (waarvan in de openbare sector geen sprake is) worden in België niet geregistreerd. Er is wel een grote ‘maar’ bij het vergelijken van cijfers tussen de twee sectoren. De basiscijfers voor de openbare sector zijn onvolledig. On­gevallen van statutaire ambtenaren in openbare diensten met inbegrip van risicovolle bedrijven als bpost, NMBS, het leger en openbare vuilnisophaal­diensten zijn hier niet inbegrepen. Die cijfers worden apart en met vertraging gepubliceerd wat een echte vergelij­king moeilijk maakt.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.