Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Welkom

De vakbond als baken in onzekere tijden

 

De energiecrisis hangt als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Alle regeringen en overheden in dit land hebben nu de cruciale opdracht om burgers te ondersteunen. Door werknemers op te leiden en toe te leiden naar werkbaar werk, wonen betaalbaar te houden, te investeren in openbaar vervoer, in renovatie en isolatie van woningen, ook van diegenen die het zich financieel niet kunnen veroorloven. Er is geen excuus om de armoede te laten stijgen! De Vlaamse regering moet dus zo snel mogelijk een krachtdadig sociaal beleid voeren en maatregelen treffen om de energiefactuur van de mensen te doen dalen. Genoeg getalmd!

Er kan geen sprake van zijn om nu de automatische index- aanpassing in vraag te stellen. Deze index is cruciaal om de koopkracht van de werknemers min of meer op peil te houden. Opmerkelijk trouwens dat de prijzen in België veel sterker stijgen dan in onze buurlanden. Ook daar moet tegen opgetreden worden.

De maatregelen om de energiefactuur betaalbaar te houden mogen ook geen vestzak-broekzakoperatie worden. Wat men heeft mag via de fiscaliteit niet worden afgenomen. En wat met de grote overwinsten die energiebedrijven maken op de kop van de burger? De boodschap is duidelijk: die moeten we afromen en inzetten om de koopkracht te ondersteunen.

Als ACV hebben wij tal van voorstellen om deze crisis aan te pakken, bijvoorbeeld over de verdeling van de welvaartsenveloppe voor uitkeringsgerechtigden. Wij hopen dat wij gehoord worden en dat alle regeringen maatregelen treffen. Anders dreigt een heel onrustig najaar. Ondertussen hebben we als vakbond de regering en de werkgevers alvast de wacht aangezegd.

In deze crisis kunnen wij tonen dat we staan voor een solidaire samenleving. En samen komen we er wel uit!

Jan Coolbrandt is voorzitter van ACV Openbare Diensten

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.