Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Er is 10 miljard euro nodig voor een energie-omslag

10 miljard euro, zoveel budget is er volgens het ACV nodig om de energie-omslag te realiseren op publieke en semi-publieke plaatsen via een nieuw op te richten Vlaamse Renovatiemaatschappij.

De energiefacturen zijn vandaag maal tien gegaan, dus pleit het ACV ook voor een vertienvoudiging van het huidige budget van nog geen miljard euro dat de de Vlaamse regering uittrekt voor renovatiepremies en andere stimulansen.

Waar moet die 10 miljard vandaan komen?

Uit recurrente middelen en investeringen. De Vlaamse regering is zelf pleitbezorger om productieve investeringen – die zichzelf op termijn terugbetalen – uit de begroting te laten. Een productievere investering dan de energie-omslag valt in deze tijden van klimaatverandering en uit de pan swingende energie- facturen moeilijk te bedenken.

Waarom een Vlaamse Renovatiemaatschappij?

Een Vlaamse Renovatiemaatschappij zou dienen als onderbouw voor de energietransitie bij lokale besturen, door de middelen en de bevoegdheden van beide niveaus te mobiliseren. Nu keuzes maken en massaal investeren is de beste garantie op onze welvaart, bepleitte Ann Vermorgen.

Om welke investeringen het allemaal kan gaan?

Van zonnepanelen en laadinfrastructuur in publiek beheer installeren op publieke en semi-publieke plaatsen, over de aanleg van grote collectieve hernieuwbare energie- netten, tot grootschalige wijkrenovaties.

Tegelijk moet de Renovatiemaatschappij normen zetten over het gebruik van circulaire bouwmaterialen, ketentransparantie en werkbaar werk. Om zo een einde te maken aan de wijdverbreide praktijk van dubieuze onderaanneming

Extra sociale bescherming

Daarnaast moet er op zeer korte termijn actie ondernomen worden om mensen extra sociaal te beschermen. De Vlaamse regering heeft de tools in handen om die te realiseren: via haar inkomensgerelateerde instrumenten zoals het Groeipakket
en de huurpremie kan ze tijdelijk een energietoeslag voorzien. Om drama’s te voorkomen moet onmiddellijk een verbod op gas- en elektriciteitsafsluitingen worden ingesteld. Ook huurders moeten beter ondersteund worden. 

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.