Open brief: Werknemers verdienen meer dan een “opgesmukte 0,4 %”

Nu de onderhandelingen tussen de werkgevers en de vakbonden in de Groep van 10 mislukt zijn, zal de regering zelf een beslissing nemen over de loonmarge. ACV en ABVV waarschuwen de regering met een open brief: Een regeringsbeslissing van 0,4 %, gebaseerd op een voorbijgestreefde en slechte loonwet, zal blijvend op verzet stuiten van de vakbonden. Ook ACV Openbare Diensten onderschrijft die brief.

Sinds het begin van de loononderhandelingen weigeren de werknemers ook maar enige flexibiliteit te tonen en houden ze zich onvermurwbaar vast aan een maximummarge van 0,4 %. Ze worden daarin gesteund door een voorbijgestreefde en slechte loonwet. Tegelijkertijd worden er enorme dividenden uitgekeerd aan aandeelhouders, wat leidt tot ontslagen van werknemers. Dat is onaanvaardbaar. Werknemers bleven zich tijdens de crisis volop inzetten, en krijgen nu als dank wat kruimels toegegooid. 

Ook ACV Openbare Diensten heeft de open brief ondertekend. Sommige openbare instellingen zijn namelijk direct betrokken partij, want ook binnen de openbare sector vallen sommige werknemers onder het IPA. Denk bijvoorbeeld aan het personeel van De Lijn.

De openbare sector staat trouwens niet volledig los van de privésector. De regering gebruikt de norm die ze oplegt aan de privésector graag als referentiekader voor de openbare sector. En bepaalde thema's uit het IPA (bv. eindeloopbaan, werkbaar werk ...) zijn even relevant voor overheidspersoneel als voor werknemers. 

Lees onze open brief aan de regering

Personalization