Vakbonden openbare sector bezorgen eisenbundel aan de eerste minister

©Shutterstock

ACV Openbare Sector (ACV Openbare Diensten, ACV Transcom, COV, COC en CSC Enseignement) vraagt de eerste minister werk te maken van een nieuw intersectoraal akkoord (ISA). Samen met de andere vakbonden vragen we de premier de onderhandelingen op te starten in Comité A om tot een akkoord te komen voor de hele overheidssector. Dit zijn de eisen die we op tafel leggen.

Tewerkstelling

De tewerkstelling moet behouden blijven. Overheden moeten blijven benoemen. Een benoeming biedt nog steeds de beste bescherming aan het personeel. Daarnaast moeten contractuelen gelijke rechten krijgen. 

Verloning en koopkracht
 • Herwaardering van de lonen
 • Een hogere vakbondspremie
 • Het versterken van de ambtenarenpensioenen
 • Een nieuwe inspanning voor de aanvullende pensioenen voor contractuelen
 • Betere minimumpensioenen
 • Meer vakantiegeld voor gepensioneerden
 • Een initiatief om verloven opnieuw te laten meetellen voor het pensioen
Kwaliteit 
 • Inspanningen voor opleiding
 • Eindeloopbaanbeleid
 • Meer kansen na een lange ziekte
 • Verbetering van het ouderschapsverlof
 • Betere bescherming bij arbeidsongevallen
 • Actie tegen burn-out
 • Betere bescherming voor wie telewerkt én voor wie niet kan telewerken
Sociale dialoog 

Comité A moet opnieuw een prominente rol krijgen. De sociale dialoog is cruciaal. Comité A dient de rol te krijgen die de Nationale Arbeidsraad (NAR) in de privésector vervult. De omvorming van het secretariaat van comité A tot een kenniscentrum zou een boost kunnen geven aan de sociale bescherming van het overheidspersoneel. 

Bekijk hier het volledige eisencahier van ACV Openbare Sector

Akkoord zware beroepen moet uitgevoerd worden

ACV Openbare Sector herinnert de minister van Pensioenen Lalieux aan het akkoord over de zware beroepen. Dat moet dringend uitgevoerd worden. Het akkoord dateert van 2018. Wie een zwaar beroep heeft, kan vroeger met pensioen of krijgt een bonus om langer te werken. Door tegenkanting binnen de vorige regering werd het akkoord nooit uitgevoerd. We vragen de nieuwe coalitie er nu wel werk van te maken. 

Bekijk de brief die we naar minister Lalieux schreven over de zware beroepen

Personalization