Het geboorteverlof voor personeel van de overheid

Vanaf 1 januari 2021 krijgen vaders en meemoeders er vijf dagen geboorteverlof bij, tot een maximum van vijftien dagen. In 2023 worden dat er twintig.

Het geboorteverlof - dat tot nu toe 10 dagen bedroeg - wordt vanaf 2021 geleidelijk aan opgetrokken. Vanaf 1 januari 2021 krijgen vaders en meemoeders er vijf dagen geboorteverlof bij, tot een maximum van vijftien dagen. Voor de geboortes vanaf 1 januari 2023 wordt dat aantal nogmaals verhoogd met vijf dagen en wordt het totaal zo op twintig dagen gebracht. 

Ook het overheidspersoneel kan uiteraard genieten van meer geboorteverlof. Hoeveel je uitbetaald krijgt, hangt af van je overheid en je statuut.

Contractuelen

Voor overheidspersoneel dat tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst (ongeacht federaal, Vlaamse overheid of lokaal bestuur) geldt het recht op geboorteverlof uit de wet op de arbeidsovereenkomsten. Het loon wordt drie dagen doorbetaald. Daarna ontvangen ze een uitkering van de mutualiteit.

Contractuelen bij de Vlaamse overheid ontvangen daarbovenop een toelage van de werkgever.

Statutairen

Statutaire personeelsleden vallen onder de verlofregeling in hun personeelsstatuut. Die regelingen zijn of worden aangepast. Het geboorteverlof is gelijkgesteld met dienstactiviteit.

De federale overheid, militairen, politie* en hulpverleningszones* voorzien in een doorbetaling van de wedde.

De Vlaamse overheid en de lokale besturen* voorzien vanaf de 11e dag in een vergoeding van 82% van het brutosalaris.

(*) regeling in de maak.

Conclusie

Schematisch ziet alles er als volgt uit:

Aantal dagen geboorteverlof

Vóór 1 januari 2021 10 dagen geboorteverlof
Vóór 1 januari 2023 15 dagen geboorteverlof
Vanaf 1 januari 2023 20 dagen geboorteverlof

Inkomen

Contractuelen
  • Eerste drie dagen: gewoon loon
  • Daarna: uitkering mutualiteit = 82 % van het tot de loongrens begrensde brutoloon
  • Contractuelen bij de Vlaamse overheid ontvangen een aanvulling tot het nettoloon voor de 4e tot en met de 10e dag
Statutairen federale overheid, militairen, politie* en hulpverleningszones*
  • Gewoon loon
Statutairen Vlaamse overheid en lokale besturen*
  • Eerste tien dagen: gewoon loon
  • Daarna: 82 % van het tot de loongrens begrensde brutoloon

(*) regeling in de maak

Personalization