Verhoging minimumpensioenen in de maak. Eindelijk!

©Shutterstock

De federale regering maakt snel werk van een verhoging van het minimumpensioen, zowel voor werknemers als voor overheidspersoneel. Dat is een goede zaak! Maar er blijft ook wel marge voor verbetering.

Het minimumpensioen van 1500 euro netto is een hoeksteen voor het regeerakkoord. De regering maakt er snel werk van door uit te pakken met de concrete uitwerking van de maatregel. De minimumpensioenen van de werknemers zullen verhoogd worden met 11% tegen het einde van de legislatuur. Ook de minimumpensioenen voor de ambtenaren worden verhoogd met 7,10%. De verhoging van de minimumpensioenen gebeurt in jaarlijkse stappen, telkens in januari. Het traject voor de komende jaren ziet er als volgt uit (volgens de huidige index):  


  2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024
ambtenaren alleenst. € 1 392,95 € 1 417,03 € 1 441,55 € 1 466,50 € 1 491,89
gezin € 1 741,15 € 1 771,32 € 1 801,94 € 1 833,13 € 1 864,76
werknemers alleenst. € 1 291,69 € 1 325,92 € 1 361,05 € 1 397,09 € 1 434,16
gezin € 1 614,10 € 1 656,88 € 1 700,78 € 1 745,81 € 1 792,14

Deze bedragen zullen nog evolueren met de index. Het minimumpensioen voor een alleenstaande zal, aan de huidige index, net onder de 1500 euro bruto blijven. Het blijft dus nog een eind verwijderd van het streefcijfer van 1500 euro netto dat de regering voor zichzelf naar voor heeft geschoven. Als men echter rekening houdt met 2% inflatie en daaruit volgende indexaties komt 1500 euro netto wel in zicht. Het is maar waar men de lat legt dus.

De laagste overheidspensioenen werden al sinds 2009 niet meer verhoogd. Nochtans hebben we die eis altijd op tafel gelegd tijdens de onderhandelingen met de overheid. De verhoging is dus een stap in de goede richting en erg belangrijk voor de 8% van de gepensioneerde ambtenaren en 22% van de gepensioneerde werknemers die een minimumpensioen ontvangen.

Verder aan de horizon ligt de doelstelling van 1627 euro netto of 60% van het mediaaninkomen die het ACV naar voor schuift. Die zal tegen het einde van de legislatuur niet behaald worden.

Ook blijft het een doorn in het oog dat getrouwde ambtenaren vaak geen minimumpensioen kunnen ontvangen omdat het inkomen van hun echtgenoten in rekening wordt gebracht. Een gehuwde zou niet minder mogen krijgen dan een alleenstaande. Ook die eis is nog niet ingewilligd.

Er is dus zeker nog marge voor verbeteringen. En daarvoor zullen we ons de komende jaren blijven inzetten!

Personalization