Health Action Week: “Zorg voor ons zodat we voor jullie kunnen zorgen”

Deze week is het de European Health Action Week. We eisen meer personeel en hogere lonen voor een kwalitatieve zorg. Tijd om te investeren in onze gezondheidszorg!

De coronacrisis woedt nog volop en veel Europese landen zien een stijging in het aantal COVID-gevallen. Deze tweede golf zet het personeel van de zorg- en welzijnsdiensten opnieuw onder grote druk. 

Wij eisen bescherming voor de werknemers van de zorg en van andere essentiële diensten. Het zorg- en welzijnssysteem moet worden versterkt zodat we sterker staan in de strijd tegen het virus en eventuele toekomstige pandemieën. De miljarden euro’s die vrijgemaakt worden voor nationale en Europese relanceplannen, zijn een kans om de gezondheids- en sociale zorg te verbeteren op de lange termijn. Meer personeel en een hoger loon zijn dringend nodig om een kwalitatieve zorg te kunnen garanderen. 

Dit zijn onze eisen.

  • Veiligheid: Wie in zorg en welzijn werkt, staat onder enorme druk en wordt blootgesteld aan grote veiligheidsrisico’s. Wij eisen dat er voldoende en beschermingsmateriaal, tests en vaccins ter beschikking zijn voor het personeel. Personeelsleden in de frontlinie moeten bovendien een gepaste compensatie krijgen voor hun diensten tijdens crisis. Wie besmet is, moet de beste medische zorgen krijgen. COVID-19 moet als beroepsziekte beschouwd worden. 
  • Meer personeel: Al vóór de coronacrisis stond de Europese gezondheidszorg onder grote druk door personeelstekorten. Dit is niet meer haalbaar. De Europese Commissie berekent dat er de komende tien jaar dramatische tekorten zullen zijn als er geen maatregelen worden genomen. Het is noodzakelijk om meer mensen aan te trekken en ook te houden door de sector aantrekkelijker te maken. Er moeten meer opleidingsmogelijkheden komen, alsook meer vaste contracten voor jonge werknemers die tijdens de pandemie zijn aangeworven.
  • Hoger loon: De aanwerving van meer personeelsleden wordt belemmerd door slechte werkomstandigheden en lage lonen. Het is schandalig dat werknemers die blootgesteld worden aan zulke serieuze gezondheidsrisico’s en die hun best doen om te zorgen voor zieken en ouderen, zo slecht betaald worden. Personeel uit de zorg- en welzijnssector verdient een beter loon en betere werkomstandigheden, en niet enkel een eenmalige bonus. 
  • Kwalitatieve zorg voor iedereen: We moeten de Europese samenwerking versterken. We vragen de EU om mee de veiligheid en motivatie van werknemers te verhogen. Het budget voor het EU4health programme moet opnieuw verhoogd worden naar minstens 9 miljard euro. In de lidstaten moeten de vrijgemaakte overheidsbudgetten groot genoeg zijn om tegemoet te komen aan de noden van de gezondheidszorg.

Verpleegkundigen, dokters, assistenten, personeel in de ouderenzorg en andere werknemers in de frontlinie over heel Europa organiseren zich met hun eisen om de zorg- en welzijnssector te verbeteren. 

Door een soberheidsbeleid en onderfinanciering waren onze ziekenhuizen en woonzorgcentra niet klaar voor de pandemie. We mogen niet terugkeren naar dat beleid. Het is tijd om te luisteren naar ons zorg- en welzijnspersoneel. We mogen die kans niet missen. 

Het is tijd om te investeren in gezondheidszorg!

Personalization