Je uitkering toch krijgen als je werkgever te laat is met de administratie

In het kader van de Covid-19-crisis stijgt het aantal aangiftes van arbeidsongeschiktheid. Als je werkgever niet alle formaliteiten op tijd vervult, kan je als contractueel bij de overheid je ziekenfonds vragen om tussentijds het minimumtarief uit te betalen.

Het is mogelijk dat je werkgever of zijn mandataris (sociaal secretariaat) moeilijkheden ondervindt om op tijd de vereiste administratieve formaliteiten te vervullen voor de behandeling van je dossier door je ziekenfonds. Dat is begrijpelijk in deze context van de pandemie van COVID-19 en de verhoging van de aangiftes van arbeidsongeschiktheid.

Je ziekenfonds kan in dat geval al arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op basis van een minimumbedrag betalen. Die zullen kunnen worden geregulariseerd eens je werkgever de documenten aan uw ziekenfonds heeft bezorgd (als je alle andere voorwaarden vervult).

Opgelet: Dit is pas van toepassing nadat de periode van gewaarborgd maandloon is overschreden. Voor bedienden is dat na de eerste 30 dagen arbeidsongeschiktheid. De regeling gewaarborgd loon voor arbeiders is iets ingewikkelder. Zij krijgen vanaf de 15e tot de 30e dag al een bijpassing van het ziekenfonds.

Vragen?

Personalization