Kankerproblematiek brandweer laat Europarlementsleden niet onberoerd

Kanker blijft een groot probleem bij de brandweer, en dat laat ook de Europese parlementsleden niet onberoerd. Cindy Franssen, Europarlementslid voor CD&V, bracht een bezoek aan de brandweer van Gent om meer informatie te verzamelen over preventie en bescherming van brandweerlui tegen kanker.  

Cindy Franssen leert bij brandweer Gent welke lacunes er zijn en is vastberaden om aan de slag te gaan: ”Het gaat hier immers om mensen die het maatschappelijk belang dienen en zich inzetten met risico voor eigen leven.”

"Het wordt hoog tijd dat we de brandweer, die ons steeds onvoorwaardelijk beschermt, ook beter beschermen tegen kankerverwekkende stoffen," aldus Franssen. "We nemen dit op in ons Europees parlementair werk".

Volgens Franssen is er vooral nood aan traceerbaarheid van giftige stoffen om een veilige aanpak te verzekeren bij interventie, en aan onafhankelijk onderzoek op Europees niveau naar de reinigingsstandaarden van brandweerkledij.

Ten slotte klaagt ze aan dat in België te weinig kankers als beroepsziekte erkend worden: "In andere Europese landen werden bepaalde kankers reeds erkend als beroepsziekte. Dit moet federaal dringend opgelost worden!"

 

Personalization