ACV Openbare Diensten zet in op een volwaardig statuut voor alle werknemers

De Vlaamse regering noemt zichzelf een investeringsregering. Maar tegelijk vergeet ze te investeren in haar eigen personeel en dus werking. Tijdens de 2 vorige legislaturen moest de Vlaamse overheid het al stellen met 4000 minder jobs.  Deze besparingstrend zet zich nu voort. 

Het Vlaams regeerakkoord stelt aanpassingen voor aan de personeelsstatuten van de Vlaamse en lokale overheden. Dit zijn drastische wijzigingen aan de loon- en arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden. Zo kunnen zieke werknemers bijvoorbeeld niet opdraaien voor investeringen die de Vlaamse regering plant, hebben contractuele personeelsleden bij de Vlaamse overheid geen enkel loopbaanperspectief, en wordt het makkelijker personeel af te danken bij de lokale overheden… Deze voorstellen zijn voor ons onaanvaardbaar. 

Jan Coolbrandt, voorzitter: “We zien echter het engagement van de Vlaamse regering om hierover te onderhandelen. ACV Openbare Diensten gaat in op het voorstel van de Vlaamse regering om overleg te plegen over het geheel van de maatregelen. We willen komen tot een sterk en volwaardig statuut voor alle werknemers van de openbare sector, met bescherming tegen politieke inmenging.” 

 

Personalization