Gasexplosie Gellingen: hervorming hulpverlening mag nog beter

Morgen is het exact 15 jaar geleden dat het land werd opgeschrikt door de gasexplosie in Gellingen. Deze gasramp was de aanleiding om brandweer en de civiele bescherming te hervormen en te evolueren naar 34 hulpverleningszones. Toch loopt niet alles van een leien dakje. Een vlotte hulpverlening heeft immers baat bij een sterke inzet op personeel. ACV Openbare Diensten pleit voor extra middelen om de hervorming tot een goed einde te brengen.
Op 7 september 2004 werd de Commissie Paulus of de “Begeleidingscommissie voor de hervorming van de Civiele Veiligheid” opgericht. Deze commissie concludeerde onder meer dat de hulpverleningsdiensten nood hadden aan schaalvergroting. Daarnaast wees de commissie op het belang van een eigen kenniscentrum. De hervorming die naar aanleiding van het rapport werd doorgevoerd, liep niet van een leien dakje. Pas begin 2015 waren de 34 nieuwe hulpverleningszones een feit.
Ondanks de lange aanloop bleek de overgang toch nog abrupt. Helaas kunnen we niet echt spreken van een goed voorbereide hervorming. Vandaag, 15 jaar na de ramp en 4,5 jaar na de start van de hervorming beginnen de zones stilaan vorm te nemen.
Ilse Heylen, Secretaris Bijzondere Korpsen: “Deze hervorming bleek niet altijd evident voor het personeel: onzekerheid, onduidelijkheid en gebrek aan communicatie maken het dagdagelijkse professionele leven van de brandweermensen niet altijd makkelijk.
Hetzelfde geldt voor de zone en zoneleiding: schaalvergroting en rechtspersoonlijkheid vergen een andere aanpak op vlak van personeelsbeheer. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. De organisatie is professioneler geworden. De aandacht voor opleiding en preventie is verhoogd. Bovendien hebben de hulpdiensten het geluk te werken met geëngageerde mensen met echte hulpverleningsgenen
.”
Heel wat zaken moeten nog worden uitgerold, zoals degelijke beleids- en personeelsplannen, verdere uitbouw van opleiding, infrastructuur en materiaal en niet het minst, rekrutering. Ook het huidige Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid is nog niet wat vanuit de Commissie werd voorgesteld. Het blijft dus noodzakelijk te investeren in deze vernieuwde brandweerorganisatie. Belangrijk is immers dat de burger een kwaliteitsvolle brandweerdienst krijgt.
Ook de civiele bescherming kende een hervorming. Ook dit verliep niet zonder slag of stoot, met niet altijd logische keuzes. De hervorming lijkt dan ook eerder eentje uit budgettaire overweging dan wel eentje vanuit het perspectief van een efficiëntere dienstverlening. Vandaag wordt nog steeds onderhandeld over deze hervorming.
Met het oog op performante hulpverlening voor iedereen, ijvert ACV Openbare Diensten daarom voor:
  • Voldoende mensen en (financiële) middelen;
  • Extra aandacht voor de rol van brandweer binnen de dringende geneeskundige hulp;
  • Goed omkaderd personeel door welgemeend en motiverend people management en oog voor mensen die zich extra inspannen door zich te specialiseren;
  • Een volwaardig welzijnsbeleid met aandacht voor de kankerproblematiek, de psychosociale ondersteuning en een goede dialoog;
  • Haalbare opleidingen die effectief zijn en efficiënt worden aangeboden;
  • Instanties zoals inspectie en kenniscentrum die effectief ondersteunen en voluit hun rol kunnen spelen.

Personalization