Automatische indexering ledenbijdrage ACV Openbare Diensten

De ledenbijdrage van het ACV wordt automatisch geïndexeerd. Op 1 juli stijgt de ledenbijdrage daardoor voor niet-actieven en deeltijdsen gemiddeld met 0,21 euro en voor actieven met 0,34 euro per maand.

Dankzij die aanpassing kan het ACV jouw belangen voluit blijven behartigen. Denk maar aan een hoger loon, een leefbare combinatie tussen werk en vrije tijd én betere pensioenen en uitkeringen. Daarnaast investeren we verder in onze dienstverlening: een digitaal loket op de nieuwe website www.hetacv.be, dienstverlening op afspraak, individuele loopbaanbegeleiding, enz.

De nieuwe ledenbijdragen van ACV Openbare Diensten vind je bij onze ledenvoordelen

 

Personalization