Ilse Van Dooren, RVA

"Moesten wij nu geen sterke sociale zekerheid hebben, dan zouden heel wat mensen in de armoede terechtkomen."

Ilse Van Dooren (42) werkt al 23 jaar bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Ze benadrukt dat de sociale zekerheid in ons land de armoede tegengaat. En dat is belangrijk. "Sommige mensen zitten dan in zak en as omdat ze op de werkloosheid terecht zijn gekomen, terwijl dat dat soms helemaal hun fout niet is. En als er dan geen sterke sociale zekerheid is, dan hebben die mensen gewoon soms niks. Van wat moeten ze dan leven?”

Ilse werkt op de dienst loopbaanonderbrekingen. Ze zorgt ervoor dat mensen een stapje terug kunnen nemen in hun carrière door bijvoorbeeld ouderschapsverlof, verlof medische bijstand of andere thematische verloven op te nemen. "Er zijn veel mensen die daar op dit moment gebruik van maken, zeker nu met corona en met het corona-ouderschapsverlof. We hebben al heel wat werk gehad eigenlijk.”

“Ik denk dat als wij nu - tijdens deze hele coronacrisis - geen sterke sociale zekerheid zouden hebben, dan zouden er heel wat mensen in de armoede terechtkomen. De sociale zekerheid is dus enorm belangrijk voor onze maatschappij."

“In andere landen is het allemaal niet zo goed geregeld, bij ons wel. Ook als je bijvoorbeeld een zware ziekte hebt.Als je in het buitenland niet bij een aparte verzekering bent aangesloten, dan heb je een probleem.”

“Zonder de sociale zekerheid zouden heel veel mensen in de problemen komen. Geldproblemen. Want er zijn ook soms mensen die gewoon echt geen kant op kunnen. Ze proberen wel, maar geraken echt niet aan een job. Ik doe bijvoorbeeld ook de verhoren van mensen die ontslagen worden of hun werk verlaten hebben. Sommige mensen kunnen daar gewoon echt niets aan doen. Zij zitten in zak en as omdat ze werkloos zijn, terwijl dat soms helemaal hun fout niet is. En als er dan geen sterke sociale zekerheid is, dan hebben die mensen gewoon soms niks. Van wat moeten ze dan leven?”

“De RVA zorg voor allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen. Er zijn veel mensen die denken dat de RVA alleen maar slecht is. Ze zeggen dat we hun geld afpakken. De meesten denken meteen aan de controleurs, die controleren op zwartwerk. Maar eigenlijk geeft de RVA meer geld uit aan werklozen en aan mensen met een loopbaanonderbreking. De mensen weten niet dat we voornamelijk daarvoor zorgen.”

“Als wij er niet zijn, dan krijgen mensen hun uitkeringen niet. Wij moeten dat allemaal verwerken. De werkloosheidsuitkering wordt wel betaald via de vakbond, maar wij geven de goedkeuring tot betaling. En de loopbaanonderbrekingen worden door de RVA zelf allemaal afgehandeld. Dat zijn toch positieve dingen.”

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.