Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

'Ik verdien veel geld, helaas krijg ik het niet'

Deze tegelwijsheid gold als uitgangspunt voor een gesprek dat ACV Oost-Vlaanderen organiseerde met minister van Financiën Vincent Van Peteghem en nationaal ACV-secretaris Koen Meesters. De minister stelde afgelopen zomer een belastinghervorming voor waardoor wie werkt netto meer zou overhouden. Het ontbreekt de regeringspartners voorlopig aan politieke moed om het plan door te voeren.

Ons huidig belastingmodel is nog altijd afgestemd op een maatschappij van 40 jaar geleden en door de realiteit achterhaald. Toen was er doorgaans één kostwinner in het gezin en was het huwelijk de standaard.  

Wat ligt er op tafel?
Minister Van Peteghem wil een brede belastinghervorming doorvoeren. Hij wil een lastenverlaging van 18 miljard op arbeid, gekoppeld aan eerlijke belastingen uit vermogensinkomsten en een rechtvaardige verschuiving richting lasten op consumptie en vervuiling.

Hierbij is het volgens hem belangrijk om de voorgestelde belastinghervorming als één onlosmakelijk geheel van maatregelen te zien die elkaar aanvullen, compenseren of milderen. De hele hervorming hier voorstellen, zou ons te ver leiden. Daarom halen we er een paar opvallende voorstellen uit.

Wereldkampioen 
Het huwelijksquotiënt moet op de schop voor de minister, met de nodige correcties voor mensen met een beperking, zieken en gepensioneerden. Wat is het huwelijksquotiënt? Wie gehuwd of wettelijk samenwonend is en een partner heeft die geen of een erg laag inkomen heeft, krijgt een deel van het inkomen overgeheveld naar het inkomen van de partner en betaalt minder belastingen. Dat is volgens hem niet eerlijk. Want vandaag leven veel partners samen zonder huwelijk of wettelijk samenlevingscontract. Zij leven op exact dezelfde manier, maar ze krijgen dat voordeel niet. Dat krijg je niet uitgelegd. 

Om nog te zwijgen over de alleenstaanden. Dat is op vandaag een grote groep, die ook hier uit de boot valt. België is nota bene wereldkampioen in het belasten van alleenstaanden. Kortom, de manier hoe je samenwoont mag niet bepalen hoe je belast wordt. Voor het ACV betekent dit dat je ook aandacht moet hebben voor gezinnen waarbij een inkomen wegvalt. Ook zij mogen steun krijgen, want zij leven dan met meerderen van één inkomen. 

Verlaging belastingdruk op arbeid
Het opvallendste voorstel is de verlaging van de belastingdruk op arbeid. Die is veel te hoog. Werken moet aantrekkelijker worden. En uiteraard willen we allemaal netto meer overhouden op het einde van de maand. Daarom moet de belastingvoet omlaag en de belastingvrije som voor werkenden omhoog. Het ACV vraagt ook aandacht voor de mensen die een uitkering krijgen, zij mogen deze factuur niet krijgen.

Vermogens(winst)belasting
De verlaging van de personenbelasting op arbeid kan voor de minister deels gefinancierd worden door extra lasten op vermogens. Als iemand een bedrijf verkoopt met een meerwaarde dan moet hij belastingen betalen op die meerwaarde, een vermogenswinstbelasting dus.
 
Het ACV denkt eerder aan een vermogensbelasting. Want wie meer dan 1 miljoen euro bezit, kan daar gerust iets van missen. Een taks van 1 % (en progressief bij hogere bedragen) lijkt ons dan ook niet meer dan rechtvaardig. Vanuit het principe: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Een andere inkomstenbron is een degelijke fraudebestrijding. Dat zou de Belgische staatskas tot 25 miljard euro kunnen opleveren.
Belastinghervorming blijft steken
Een goede fiscale hervorming is een hervorming die de kenmerken van een ‘goede belasting’ uitstraalt: moderner, eerlijker die de last beter verdeeld. De aanzet is gegeven maar ze realiseren blijkt moeilijk te zijn. Het zal volgens de minister politieke moed vragen en bepaalde partijen ‘zullen uit hun loopgraven moeten komen’ om met een open blik in het belang van de burger tot een totale hervorming en vereenvoudiging van ons belastingsysteem te komen. 
Het ACV is kritisch en constructief over het voorstel voor een fiscale hervorming. Het zit in het syndicaal DNA om samen te werken en dit te realiseren in overleg met de politiek, het middenveld, de kiezer. Iedereen is het erover eens dat een groot draagvlak en een sterke kracht van onderuit zal nodig zijn om de politiek echt te overtuigen van de noodzaak van een belastinghervorming.
Je verbond op sociale netwerken