Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Op zoek naar ledeninspraak

Wat kunnen we doen om de inspraak van de leden in het ACV te verbeteren? Deze en andere vragen waren de inzet van het congres ‘Inspraak in beweging’ dat in Gent plaatsvond. De bedoeling was om te komen tot manieren om in veranderde tijden de inspraak in de vakbond op peil te houden en liefst nog te verbeteren. Dat vraagt om wat uitleg en die krijgen we van Chris Dierick en Rik Waumans, respectievelijk de militant-voorzitter en de militant-ondervoorzitter van ACV Oost-Vlaanderen. 
 
Voor we eraan beginnen, misschien eerst wat duiding over de specifieke vakbondstaal: wat is een congres en wat is een militant?
Rik Waumans (lacht): ‘Dat is inderdaad iets wat we gemakkelijk over het hoofd zien: we gebruiken heel specifieke woorden die voor een buitenstaander moeilijk te begrijpen zijn. Onze vakbond is een ledenvereniging met ondersteuning van een beroepskader. Een militant is een vakbondsvrijwilliger. Het is een lid die zich engageert. Dat kan zijn als vakbondsafgevaardigde op het werk, maar even goed in een ACV-bestuur in de gemeente of ruimere regio om te werken aan werknemersbelangen die het bedrijfsoverleg overstijgen.’

Chris Dierick: ‘Het congres is de zesjaarlijkse bijeenkomst van delegaties van alle militanten uit de provincie, uit de verschillende sectoren en regio’s. Op die dag zetten we met alle vrijwilligers lijnen uit voor de komende jaren. Het is het eindpunt van een zorgvuldige voorbereiding: we bespreken in de aanloop alles in de besturen en iedereen krijgt de kans om zijn inbreng te doen. Op het congres stellen we de resultaten voor.’

Duidelijk. Over het congres: Vat ik het goed samen dat het gaat over meegaan met de tijd?
Chris Dierick: ‘Daar heeft het veel mee te maken. De wereld is de afgelopen 50 jaar heel ingrijpend veranderd. Wij moeten ons aanpassen aan die veranderende tijden en gewoontes. Dat heeft het ACV altijd gedaan, al meer dan honderd jaar. Dat gaan we ook nu doen. Het belangrijkste blijft dat we als vakbond dicht bij onze leden staan, dat we weten wat er bij de mensen leeft en dat we het samen kunnen opnemen voor elkaar.’

Rik Waumans: ‘Het is gezond om onze werking blijvend in vraag te stellen en dat doen we. Sociale interactie gebeurt meer en meer via schermen in plaats van in zalen. De coronapandemie heeft dat nog versneld. We vroegen ons af: Hoe kunnen we onze leden langs deze digitale weg bevragen om tot meer gedragen standpunten te komen? Maar ook: Hoe bereiken en betrekken we onze leden die in een KMO werken, de vele interimmers, de fietskoeriers, onze leden met een migratieachtergrond? Hoe kunnen we jongeren op vandaag best aanspreken?’

Wat is het vervolg?
Rik Waumans: ‘Ik beschouw het congres als het Oost-Vlaams ACV-nieuwjaar waarop we onze beste voornemens uitspraken om de komende jaren met extra aandacht te werken aan inspraak van zoveel mogelijk werknemers. Met de vaste hoop dat onze wensen wél uitkomen (glimlacht). Daarom gaan we nu in tien regio’s van de provincie werken aan diverse congresideeën. Het resultaat van onze besprekingen blijft geen dode letter, we gaan ermee aan de slag.’

Chris Dierick: ‘Ik vind het enorm belangrijk voor onze ledenbeweging dat er veel betrokkenheid van de leden is. Onze zoektocht en pogingen om onze leden te bevragen om hen zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen of hen warm te maken om hun lidmaatschap te verruimen tot een engagement, zijn essentieel om een representatieve en sterke basisvakbond te blijven. Om het met een citaat van Amerikaans filmmaker Michael Moore te zeggen: ‘Democratie is geen kijksport, het is een participerend evenement. Als we niet meer participeren, houdt het op een democratie te zijn.’
Je verbond op sociale netwerken

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.