Jonge werknemers steeds sneller opgebrand

Geen idee wat je later wil worden? Of heb je al een droomjob voor ogen maar weet je niet wat je hiervoor moet doen? Kom naar Make it happen! en ontmoet interessante professionals. Shutterstock - Olly en Antonio Guillem

Werknemers zijn de motor van de economie maar steeds meer blijkt hun motor snel opgebrand. Een online bevraging bij de leden toont aan dat steeds meer jonge werknemers afwezig zijn op het werk door stress, burn-out of depressie. 

Grote ledenbevraging

ACV Oost-Vlaanderen bevroeg haar leden. Maar liefst 5 579 leden vulden de online bevraging helemaal in. Tijdens de komende maanden zullen we opvallende resultaten van de ledenbevraging bekend maken en acties ondernemen op basis van de knelpunten die we in kaart konden brengen.

1 op 5 afwezig door psychosociale ziekte

Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat meer dan 1 op de 5 van de werknemers onder 35 jaar in de laatste drie jaar afwezig is geweest door een psychosociale ziekte.
De grafiek hieronder laat per leeftijdscategorie zien hoeveel werknemers in de laatste drie jaar afwezig zijn geweest door stress, burn-out of depressie. Hieruit blijkt dat stressziektes meer voorkomen bij jongere werknemers en maar weinig afnemen met ouder worden. Ziekte omwille van depressie komt bijna evenveel voor in elke leeftijdscategorie. In de leeftijdscategorie 35 tot en met 44 jaar is het aantal afwezigheden door burn-out het hoogste maar het valt op dat dit ook bij jongere werknemers onder 35 jaar al relatief hoog ligt.

grafiek reden ziekte per leeftijd

Oorzaken

Waarom steeds meer jonge werknemers te kampen hebben met psychosociale ziekten kunnen we uit de enquête niet opmaken. Wel stellen we uit de resultaten bij werknemers onder 35 jaar vast dat het aantal afwezigheden wegens stress, burn-out of depressie veel hoger ligt: bij wie aangeeft regelmatig overuren te presteren, bij wie aangeeft meestal problemen te hebben om werk en gezin te combineren en bij wie aangeeft niet tevreden te zijn met de relatie met de werkgever en/of de collega’s.
Last but not least, geeft 1 op de 8 werknemers jonger dan 35 aan dat hij/zij elke dag uitgeblust naar huis gaat na het werk en maar liefst 62,30 % onder hen zegt geen voldoening te halen uit zijn werk.
 

‘Alarmerende cijfers’

We legden de resultaten van de Oost-Vlaamse ledenbevraging voor aan Joke Vermeersch van ACV Jongeren. 

Joke Vermeersch: ‘Ik denk dat veel jongeren gestresseerd op de arbeidsmarkt komen omdat er in onze huidige maatschappij steeds meer van hen verwacht wordt en van steeds jongere leeftijd: Op school, in de sportclub waar het steeds meer om prestaties en steeds minder om ontspanning gaat, op sociale media … De kruik gaat zolang te water tot ze barst.

Ik schrik dus niet van de resultaten van de bevraging, al vind ik ze daarom niet minder alarmerend. Ze liggen in lijn met ander onderzoek. Dat zegt dat in de laatste acht jaar burn-outverschijnselen bij jonge werkkrachten (25-35 jaar) die aan het begin van hun carrière staan, bijna verdubbeld zijn. En dat 20 procent van de 20 tot 35-jarigen ’s morgens moe opstaat. Volgens neuropsychiater Theo Compernolle ligt de oorzaak in de voortdurende ‘verbondenheid’. Jongeren zijn online de hele dag door bereikbaar, waardoor de grens tussen werk en privé vervaagt en ze zelden tot rust kunnen komen.
We willen met ACV-Jongeren oplossingen naar voren schuiven. Dit kunnen we niet alleen. Deze problematiek moeten we aanpakken op de werkvloer, samen met de vakbondsafgevaardigden en werknemers in de bedrijven.’

 Reageren? Jongeren.Oost-Vlaanderen@acv-csc.be

Personalization