Meld altijd je arbeidsongeval

ACV Oost-Vlaanderen

ACV rechtskundige dienst staat je bij

‘Het zal wel zo erg niet zijn.’ Een heel herkenbare uitspraak voor de ACV-collega’s op de rechtskundige dienst. ‘Heel wat werknemers die een klein(er) arbeidsongeval voorhebben, denken dat het wel opgelost zal zijn met een pijnstiller of wat rust,’ vertelt Kaatje Rasschaert (foto). ‘Tegen de tijd dat duidelijk is dat het letsel toch ernstiger is dan gedacht, is kostbare tijd verloren gegaan. Daarom: Meld altijd onmiddellijk je arbeidsongeval bij je werkgever en ga ook meteen naar een dokter om een vaststelling te laten doen.’

Fiets
Of je nu een telefoontje doet, een sms of e-mail stuurt of het persoonlijk gaat vertellen… Belangrijk is dat je zeker meldt wat er precies gebeurd is en wanneer. 

‘Een werknemer die in januari 2019 op weg van zijn werk naar huis met de fiets viel, meldde dit niet bij zijn werkgever. Hij had nochtans een flinke smak gemaakt want er waren zelfs brokken aan de fiets. Zijn vrouw lapte hem op en ’s anderdaags ging hij gewoon terug aan het werk. Daar vertelde hij – gelukkig – wel aan zijn ploegbaas over zijn fietsongeval. De dag nadien is hij van de pijn naar huis en naar de dokter moeten gaan,’ vertelt Kaatje. 

In eerste instantie wees de verzekering van zijn werkgever het ongeval af. Hij had er niet onmiddellijk melding van gemaakt en hij was niet meteen naar de dokter geweest.

Aangifte
Dankzij de rechtskundige dienst van het ACV kende het verhaal toch nog een goede afloop. De werknemer bezorgde een schriftelijke verklaring van zijn echtgenote en van de collega waaraan hij zijn verhaal had gedaan. Ook de aangifte aan zijn eigen verzekering voor de stukken aan de fiets werd bij het dossier toegevoegd.

 ‘Na een persoonlijke toelichting door hem voor de rechtbank liet de advocaat van de verzekeringsmaatschappij weten dat het ongeval aanvaard werd,’ aldus Kaatje.

Belgegevens
Naast een onmiddellijke melding van het arbeidsongeval is het goed om alle gegevens in verband met het ongeval bij te houden. Ogenschijnlijk onbelangrijke zaken kunnen achteraf van cruciaal belang blijken. 

‘Zo had een jonge kerel op de terugweg van zijn werk een valpartij met de bromfiets. Hij belde zijn moeder twee keer kort na elkaar. Eén keer om te zeggen dat hij gevallen was maar ging proberen om zelf thuis te geraken. Een tweede keer – enkele minuten later – om zich toch te laten ophalen. Het bewijs van deze belgegevens droeg er uiteindelijk toe bij dat zijn ongeval via de rechtbank erkend kon worden,’ geeft Kaatje als voorbeeld.

Neem contact 
Weigert je werkgever je ongeval als een arbeidsongeval aan te geven bij de verzekeraar? Word je te snel genezen verklaard? Wijst de verzekering je verzoek af? 
‘Dan raden we je zeker aan om contact te nemen met het ACV. Het kan sowieso geen kwaad om je zaak te laten bekijken en wij hebben de expertise in huis om heel wat zaken recht te trekken: Via een minnelijke regeling als het kan en desnoods via de rechtbank als het moet,’ zegt Kaatje.

Een interimmer die tijdens een teambuilding zijn pols brak, kreeg in eerste instantie nul op het rekest omdat het ongeval buiten de arbeidsuren gebeurde en hij intussen niet meer bij deze werkgever aan de slag was. Daarnaast speelde een hele discussie over welke verzekering nu aansprakelijk was: Deze van het interimkantoor of deze van de toenmalige werkgever? ‘Ook hier besliste de rechtbank dat het ongeval onder de arbeidsongevallen thuishoort,’ aldus Kaatje.

Geduld
De rechtskundige dienst heeft tot drie jaar na datum van het ongeval de tijd om een verzoek in te dienen bij de rechtbank. 

‘We raden absoluut niet aan om hier zo lang mee te wachten. Doorheen de tijd gaan details, getuigenissen, gegevens … in verband met je arbeidsongeval verloren waardoor we je zaak moeilijker kunnen bepleiten’, zegt Kaatje. 

Daartegenover staat dat je zelf best wat geduld aan de dag moet leggen. 
‘Gemiddeld werken we al gauw een tweetal jaren aan een dossier vooraleer het afgerond kan worden. In het geval dat er eerst via de rechtbank het bewijs van een arbeidsongeval moet geleverd worden en dat de medische discussies over de gevolgen gevoerd zijn, kan het meerdere jaren duren vooraleer een dossier afgewerkt is. Dikwijls weegt zo een procedure op het gemoed van de mensen omdat de nodige erkenning op zich laat wachten of zelfs uitblijft. Beter voorkomen dan genezen is dan ook de gouden regel voor alle partijen’, besluit Kaatje.

 

 

Cijfer: 220

= het aantal nieuwe dossiers arbeidsongevallen dat de rechtskundige dienst van ACV Oost-Vlaanderen opende in 2020.

Personalization