Tijd om eens uit te blazen?

ACV Oost-Vlaanderen

Veel mensen hebben het moeilijk om hun werk en privéleven te combineren. In een aantal gevallen kunnen ze in de privésector beroep doen op het tijdskrediet en thematische verloven om minder te werken. Toch stelt het ACV vast dat dit voor veel mensen geen oplossingen biedt. Het ACV heeft drie voorstellen om het tijdskrediet toegankelijker te maken.

Als je in de privésector werkt dan kan je gebruik maken van tijdskrediet of een thematisch verlof om voor een ziek familielid of om voor de kinderen te zorgen, om een opleiding te volgen of om op het einde van je loopbaan minder te werken in een landingsbaan. Een uitkering van de sociale zekerheid compenseert dan deels het inkomensverlies.

Dat is goed en dat is nodig. “Toch stellen we in de praktijk vast dat het tijdskrediet voor veel mensen onhaalbaar is, en dat is spijtig”, zegt Kristof De Bal van ACV Oost-Vlaanderen.

Samen met enkele collega’s vatte hij op een woensdagnamiddag post aan de ingang van het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen om de mensen te informeren over de verschillende stelsels en mogelijkheden. De kinderen konden intussen al eens letterlijk uitblazen met een bellenblazer. We vroegen hem welke hinderpalen er zijn en hoe die kunnen weggewerkt worden.

Maak het financieel haalbaar voor iedereen
Kristof De Bal: “Veel mensen kunnen geen tijdskrediet nemen. Daar zijn verschillende redenen voor.  Om te beginnen zijn de uitkeringen tijdskrediet te laag waardoor minder werken voor heel wat mensen financieel gewoon niet haalbaar is. Om dit voor iedereen haalbaar te maken, stellen wij met het ACV voor om de uitkeringen te verhogen tot minstens de Europese armoedegrens. Een alleenstaande moet zo aan 1 230 euro per maand komen. Gezinshoofden, inclusief eenoudergezinnen, moeten 50% hoger zitten: 1 846 euro per maand.”

Maak er een recht van voor iedereen
“Voor wie in een onderneming met 10 werknemers of minder werkt, is tijdskrediet nu geen recht. De werkgever moet zijn toestemming geven. Zo wordt een betere combinatie van werk en privé in deze ondernemingen een gunst. Dat kan de bedoeling niet zijn. 
We pleiten voor een interprofessioneel recht op tijdskrediet voor alle werknemers, zeker ook voor werknemers in kmo’s. Ook uitzendkrachten en andere werknemers in een precaire situatie moeten echt toegang krijgen tot de diverse verlofstelsels. We vinden tot slot ook dat pleegouders gelijke toegang moeten krijgen tot de verlofstelsels voor kinderen.” 

Breid de motieven uit
“Sinds de afschaffing van het tijdskrediet zonder motief merken we dat er nood is aan bijkomende verloven of de uitbreiding van de motieven. Te veel mensen kunnen nu geen tijdskrediet opnemen omdat de reden waarvoor ze minder zouden willen werken niet of onvoldoende in de huidige motieven past. De motieven moeten uitgebreid worden. 
Het ACV zou graag willen praten over passende regelingen voor rouwverlof, grootouderverlof en zorgverlof voor wie voor zichzelf moet zorgen. We denken ook aan een betere regeling van het opleidingskrediet zodat meer werknemers een langdurige opleiding kunnen volgen.” 


Wil je meer tijd om voor je kinderen of familie te zorgen? Of wil je een opleiding volgen of minder werken aan het einde van je loopbaan? Daarvoor bestaan tijdskrediet en thematische verloven. Maar wat is dat juist? En wat is het verschil?


Personalization