Overleg met kennis van zaken

Rudi Van Beek

ACV-kandidaten krijgen online vorming

Kiezen voor ACV is kiezen voor overleg met inhoud. ACV-kandidaten kunnen rekenen op een stevige inhoudelijke vorming zodat ze met kennis van zaken de vertegenwoordiging van hun collega’s kunnen opnemen in hun bedrijf. Door de coronapandemie heeft het ACV zijn manier van opleiden moeten aanpassen om iedereen de juiste informatie te geven. We vragen Justine De Kerf om een woordje uitleg. Zij is vormer bij ACV Oost-Vlaanderen en begeleidt de online vorming.

Op welke ondersteuning kunnen ACV-afgevaardigden rekenen?
Justine De Kerf: “Wie de eerste keer verkozen is voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (cpbw) of de ondernemingsraad kan de basisvorming bij ons volgen. Voor het cpbw gaat dat onder meer over de reglementering rond arbeidsongevallen, veiligheid van de werkplaats en psychosociaal welzijn. Inzicht krijgen in de economisch en financiële ‘gezondheid’ van het bedrijf, opleidingsmogelijkheden voor de medewerkers en wegwijs raken in het arbeidsreglement komen onder meer aan bod bij de basisvorming over de werking van de ondernemingsraad. 
We maken ook voldoende ruimte voor uitwisseling. Zo streven we naar een evenwicht tussen een goede theoretische kennis en praktijkgerichte oplossingen. We merken dat door het volgen van de basisvorming de afgevaardigden vlotter de weg naar de vormingsdienst vinden met specifieke vragen. 

De coronapandemie vraagt wellicht om een andere aanpak? Hoe organiseer je bijvoorbeeld de vorming voor nieuwe kandidaten of getuigen bij de sociale verkiezingen? 
Justine De Kerf: “We wilden deze vormingen natuurlijk graag fysiek geven: Dit zijn belangrijke momenten niet alleen naar inhoud toe, de mogelijkheid tot uitwisseling met andere gelijkgestemde kandidaten kan enkel het engagement versterken. Door de snel stijgende coronacijfers en met een tweede lockdown in zicht, hebben we beslist om het programma om te gooien en de vorming online te organiseren. We hebben op de ACV-website een aparte pagina ontwikkeld met het nodige materiaal: Informatieve video’s, oefeningen, nuttige publicaties voor nieuwe kandidaten en getuigen. Daarnaast organiseerden we online sessies in groep via Microsoft Teams. 

Hoe loopt het?
Justine De Kerf: “De beslissing om over te gaan naar een digitaal aanbod was noodzakelijk maar daarom niet zonder de nodige bezorgdheden. Een deel van de militanten is vertrouwd met platformen als Teams en Skype of ‘Zoomt’ er al enkele maanden op los, anderen helemaal niet. Om hieraan tegemoet te komen hebben we via mail en post instructies bezorgd, technische ‘oefenmomenten’ ingelast en een telefoonpermanentie voorzien. We waren heel aangenaam verrast over het enthousiasme waarmee mensen aan de slag gingen met de online vorming. Er staat duidelijk een nieuwe lading gemotiveerde en veerkrachtige ACV-kandidaten klaar!”

Wat zijn de reacties van de deelnemers?
Justine De Kerf: “De voorkeur van de deelnemers gaat nog altijd uit naar fysieke vormingen indien mogelijk. Dit is begrijpelijk, je kan niet alles online ondervangen. Maar iedereen was tevreden dat er nog vorming kon doorgaan op deze manier. Het is een tijdelijke situatie waar we het beste van proberen te maken en de juiste lessen uit willen trekken. Een mandaat opnemen duurt vier jaar en de vormingsdienst loopt niet weg.” (glimlacht)
Hoe gaat het verder met de basisvorming?
Justine De Kerf: “Momenteel bereiden we ons voor op meerdere pistes: fysieke vorming, online en een combinatie van beiden. Online vorming geven, biedt ook mogelijkheden. We willen verder onderzoeken hoe we hier in de toekomst nuttig gebruik van kunnen maken, ook wanneer corona uit het zicht is. Het mee helpen ontwikkelen van onze afgevaardigden hun digitale vaardigheden is trouwens ook een taak van de vormingsdienst. We kijken er alvast naar uit om iedereen – tot aan de schouders of van kop tot teen- te mogen verwelkomen in de basisvorming!Foto: De basisvorming van ACV-afgevaardigden in een klassiek leslokaal kan in deze tijden even niet. Zolang de coronacrisis woedt, brengen de vormers via digitale weg de nodige kennis van zaken bij. 

Personalization