Tiny zoekt werkt

De VDAB activeert en sanctioneert

In het Vlaams regeerakkoord staat dat de VDAB nog meer werkzoekenden moet activeren naar werk. De VDAB zal ook strenger optreden tegen werkzoekenden die niet komen opdagen naar een ‘activerend’ bemiddelingsgesprek. Het ACV organiseert infosessies voor oudere werkzoekenden over wat dit concreet inhoudt en wat je rechten en plichten zijn (zie activiteitenkalender - rechts) 

‘Het verhaal van de activering van Tiny toont aan dat de praktijk niet altijd loopt zoals de theorie voorziet’, zegt Marc Peelman van de ACV werkzoekendenwerking.


In 2017 krijgt Tiny* op haar 54ste haar ontslag na een reorganisatie en wordt ze werkloos. Het begin van een lijdensweg. 

Tiny: ‘Ik ging meteen spontaan solliciteren. Na enige tijd en verschillende sollicitaties, waarop dikwijls zelfs geen antwoord kwam van de werkgever, riep de bemiddelaar van de VDAB me op voor een gesprek. Ze werkten een traject voor me uit om me te ‘activeren’. Dat wil zeggen, via een aantal acties mijn kansen op een job vergroten.’

Het traject wordt er één van vallen en opstaan. Eind 2017 moet ze naar een partner van de VDAB om te leren solliciteren en een verbeterde cv op te maken. Midden 2018 moet ze bij een andere partner van de VDAB opnieuw dezelfde doelstellingen halen als bij de vorige. Intussen blijft ze verder solliciteren en kan ze enkele keren aan de slag, zij het meestal via interim en voor zeer korte tijd.

Tiny: ‘Begin 2019, we zijn dan al twee jaar verder, hervormt de VDAB zijn werking. Vanaf dan moet ik naar de VDAB in Sint-Niklaas, 25 kilometer van thuis, omdat dat in de nieuwe indeling van de VDAB mijn nieuwe sector is. Er zijn nochtans VDAB-kantoren dichter bij huis. Ik kan mijn vervoerskosten niet inbrengen. Mijn nieuwe bemiddelaar roept me op korte tijd vier keer op. Na het laatste gesprek kan ik nog maar eens in begeleiding bij een partnerorganisatie. Ik moet ook van e-mailadres veranderen, wat ik niet goed begrijp. Veel werkgevers hebben mijn e-mailadres al en niemand neemt er aanstoot aan dat mijn mailadres niet bestaat uit mijn eigen naam. Er bestaat overigens meer dan één Tiny met mijn familienaam.’

Voor Tiny duurt het lang. Op twee jaar tijd heeft ze zes verschillende bemiddelaars gehad. Het wordt lastiger. Ze heeft het moeilijk met alle negatieven impulsen.

Tiny: ‘Ik moet nu een formeel afsprakenblad volgen, waarin onder meer nog altijd staat dat ik een ander e-mailadres moet nemen. Ik heb er intussen al drie! Als ik de opdrachten niet naar behoren uitvoer, zullen ze mijn dossier doorsturen naar de VDAB-controledienst. Die moet dan beslissen of er een sanctie komt met eventueel uitsluiting van werkloosheidsuitkering als gevolg.’

Marc Peelman: ‘Als het tot een verhoor door de controledienst zou komen, dan kan Tiny als ACV-lid gratis bijstand krijgen. Als je naar zo’n verhoor moet, kan je dit aan het ACV laten weten en om bijstand vragen. Ook als je niet naar het verhoor kan, omdat je bijvoorbeeld aan het werk bent op dat moment, kan het ACV je vertegenwoordigen. Een eventuele sanctie gaat immers maar 4 weken na de beslissing van de controledienst in. Als je dan weer werkloos bent, kan je zonder uitkering vallen. Ook uitkeringen omwille van tijdelijke werkloosheid om economische redenen of slecht weer worden dan niet uitbetaald, al heb je een vast contract bij een werkgever.’

*Tiny is een schuilnaam. Haar echte naam is bekend bij de redactie.

Personalization