“Elk bedrijf zou een vakbond moeten hebben.”

Voor het ACV is elk bedrijf zonder vakbondsvertegenwoordiging er één te veel. Gelukkig werpen zich enthousiaste mensen op, zoals Ides, die het engagement willen aangaan om hun collega’s te vertegenwoordigen. Tijdens de vorige sociale verkiezingen stelde hij zich kandidaat bij Primoris, waar voor de eerste keer sociale verkiezingen plaatsvonden, én werd hij verkozen. 

Wat heeft je ertoe aangezet om je kandidaat te stellen?

Ides: ‘Dat is een heel natuurlijk proces geweest. Ik was altijd al geïnteresseerd in arbeids- en sociale wetgeving, waardoor ik goed op de hoogte was. Hierdoor kwamen collega’s met hun vragen bij mij aankloppen. Je zou kunnen zeggen dat ik al afgevaardigde was zonder verkozen te zijn (lacht). Toen de procedure voor de sociale verkiezingen in 2016 startte, besliste ik vrij snel om me kandidaat te stellen. Verschillende collega’s spoorden me hiertoe aan. We stelden ons toen met drie mensen kandidaat en we geraakten allemaal verkozen.’

Hoe was de reactie van je werkgever op je kandidaatstelling?

Ides: ‘Onze directrice toonde veel begrip en reageerde helemaal niet vijandig of defensief op onze kandidaatstelling. Ze besefte dat Primoris een onderneming is in volle groei en dat dit betekende dat er vroeg of laat vakbondsafvaardiging zou komen. We hebben totaal geen druk gevoeld. Ik besef dat dit natuurlijk niet voor alle ondernemingen het geval is.’

Zou je kunnen stellen dat jullie werkgever de vakbond als partner ziet?

Ides: ‘Ja, helemaal. Maar ik denk dat zoiets omgekeerd ook geldt: Wij werken als vakbond constructief mee en zullen niet nodeloos tegendraads doen. Ik ben voor samenwerking. Iedereen moet er beter van worden, zowel het bedrijf als de werknemers. Dit hebben we ook van in het begin duidelijk gemaakt aan de werkgever. Maar wat natuurlijk wel is: Als er zaken zijn die niet correct verlopen dan kaarten we dit aan. We zien er op toe dat de wetgeving correct wordt nageleefd. In die zin hebben we de afgelopen vier jaar wel wat gerealiseerd.’

Kan je ons wat meer vertellen over jullie realisaties?

Ides: ‘Ja, natuurlijk. Op het gebied van onze lonen konden we een en ander verwezenlijken. Zo gebeurde het dat er soms fouten zaten in de uitbetaling ervan. We hebben dit kunnen corrigeren. Als er één ding is waar mensen op moeten kunnen vertrouwen, dan is het wel hun loonbrief. Dus hier hebben we veel positieve reacties over gekregen van de collega’s.

Verder betalen ze de overuren correct uit. Onze werkgever vroeg meer flexibiliteit van ons in de vorm van overuren, maar wou daar een alternatieve verloning tegenover plaatsen. Wij hebben hier neen tegen gezegd: Flexibiliteit werkt langs twee kanten en als ze van de werknemers flexibiliteit vragen, moet daar ook iets tegenover staan. De werkgever heeft ons hier uiteindelijk gelijk in gegeven en nu worden overuren correct 
vergoed.

Op het gebied van veiligheid hebben we ook onze inbreng gedaan. Als chemisch bedrijf moeten we sowieso al goed in orde zijn met de veiligheidswetgeving, maar ook hier is er nog altijd marge voor verbetering (lacht). Zo hebben we ervoor gezorgd dat alle breekmessen zijn vervangen door veiligheidsmessen, dat er een afzuigkap zal komen in het lokaal waar granen worden vermalen, dat iedereen handschoenen krijgt om glas op te ruimen … Er zijn vast nog voorbeelden die ik vergeet.’

Knap werk! Wat staat er nog in de steigers?

Ides: ‘Goh, tal van zaken. Er zijn de cao-onderhandelingen in het kader van het interprofessioneel akkoord. Daar willen we een goed akkoord over afsluiten in het bedrijf. Verder bekijken ze opnieuw de arbeidsorganisatie: Er komt ploegenarbeid. We willen als vakbond hierbij betrokken worden zodat we de belangen van onze collega’s in dit verhaal kunnen behartigen.’

Welke ondersteuning kreeg je vanuit het ACV tijdens je kandidaatstelling en hoe heb je deze ervaren?

Ides: ‘Ik ben zeer tevreden over de steun die ik heb gekregen. Toen besliste om me kandidaat te stellen, heb ik naar het ACV gebeld en daar ben ik bij Sebbe Vandeputte, de bevoegde vakbondssecretaris voor Primoris, beland. De ondersteuning van Sebbe tijdens heel het proces was top. Ook over het materiaal dat het ACV ter beschikking stelt, ben ik heel tevreden.’

Welke tips zou je mensen geven die zich kandidaat willen stellen?

Ides: ‘Ik denk dat als je iets wil doen voor je collega’s en voor het bedrijf je je gewoon kandidaat moet stellen. Het is in het begin wat een sprong in het onbekende, maar afgevaardigde zijn is een leerproces. En dat is juist wat het zo fijn maakt: Je leert allerlei nieuwe dingen bij en je krijgt veel nieuwe capaciteiten. 

Bovendien: als werknemer sta je veel sterker als je collectief kan overleggen, dan als je individueel moet onderhandelen met je werkgever. Zo heb je om te beginnen al de steun van de secretaris en van het ACV. Verder garandeert de wettelijke status van de overlegorganen dat je het recht hebt tot inspraak en om gehoord te worden. Om iets te bereiken vind ik de ondersteuning van een vakbond daarom cruciaal. Ik vind eigenlijk dat elk bedrijf verplicht een vakbond zou moeten hebben!’

Wat vind je het meest plezante aan ACV-afgevaardigde zijn?

Ides: ‘Dat je iets kan bereiken voor de mensen. Je krijgt hiervoor trouwens veel appreciatie. Je leert ook veel bij over het bedrijf. Ik denk dat afgevaardigde zijn heel frustrerend kan zijn als je maar weinig kan verwezenlijken. Maar als alle neuzen in dezelfde richting staan, dan kan je heel wat bereiken. Aan wie nog aarzelt om zich kandidaat te stellen zou ik zeggen: Twijfel niet en stel je kandidaat! Afgevaardigde zijn is een heel mooie ervaring waarbij je kan samenwerken met collega’s, veel bijleren, en ook nog eens iets kan veranderen in het bedrijf!’

Ontdek alles over de sociale verkiezingen op www.wordacvkandidaat.be of bel het gratis nummer 0800 11 500.

Personalization