ACV Oost-Vlaanderen kiest voor duurzaamheid

EnerGent en ACV Oost-Vlaanderen slaan de handen in elkaar: Het ACV stelt de daken van zijn gebouwen aan de Poel in Gent ter beschikking. EnerGent legt er zonnepanelen op. Vanaf 1 januari 2020 produceren die lokale groene elektriciteit.

‘Zo streeft ACV Oost-Vlaanderen mee naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving. We kozen bewust voor EnerGent als partner. Energie in handen van een burgercoöperatie past mooi bij de waarden die het ACV wil uitstralen,’ zegt Jan Neirynck, voorzitter van ACV Oost-Vlaanderen.
 

Woorden en daden

‘Onze ACV-kantoren in Beveren, Dendermonde en Sint-Niklaas nemen al jaren duurzame elektriciteit af van de coöperatieve Wase Wind uit Sint-Gillis-Waas. Die leveren 100 % zuivere windstroom. De zonnepanelen in Gent zijn een nieuwe stap in ons voornemen om als vakbond ook in daden te gaan voor een duurzame en klimaatneutrale samenleving’, zegt Jan Neirynck. ‘We bekijken in de toekomst wat de duurzame mogelijkheden zijn op onze andere sites in de provincie. We willen geen vakbond zijn die alleen maar zegt hoe het beter kan, maar één die zelf ook actief zijn steentje bijdraagt en het voorbeeld geeft.’

Verbruik van 24 gezinnen

John Vandaele van EnerGent: ‘In totaal liggen maar liefst 255 zonnepanelen (van elk 315 Wp = WattPiek) verspreid over het dak van het hoofdgebouw en het dak van zaal Torrepoort aan de Poel in Gent. Deze zonnepanelen zullen op jaarbasis 72 000 kilowattuur (kWh) produceren. Dat is evenveel als het verbruik van 24 gezinnen. Deze panelen zijn geplaatst onder het systeem dat ‘zon via derde partij’ heet.’

Hoe werkt dat systeem ‘Zon via derde partij’?

John Vandaele: ‘Wij ontwerpen, financieren, bouwen en onderhouden de zonnepanelen op jouw dak of dat van je organisatie. De financiering komt van de aandeelhouders (coöperanten) van EnerGent. De installatie produceert lokale groene elektriciteit, zonnestroom genaamd. Enkel de zonnestroom die de afnemer zelf verbruikt, wordt aangerekend. Deze zonnestroom is goedkoper dan de prijs van de netstroom. De prijs voor de zonnestroom omvat alles: monitoring van de zonnepaneelinstallatie, bijhorende verzekeringen (BA, technisch), vervangen van de omvormer indien defect … De afnemer betaalt met de facturatie van de zonnestroom tegelijk de installatie af. Na de looptijd van 20 jaar wordt de installatie zonder kosten overgedragen. Deze kan op dat ogenblik nog 5 à 10 jaar uitgebaat worden. De panelen produceren dan nog 90% van hun opbrengst bij de start.’

Meer info?

- Zon via derde partij: www.energent.be/derdepartij
- Wase Wind cvba: www.wasewind.be

EnerGent

EnerGent cvba is een coöperatieve vennootschap die burgers verenigt in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Daarvoor trekken ze de nodige financiële middelen aan. Die middelen investeren ze in hernieuwbare-energieprojecten, de realisatie van energiebesparingen en het leveren van energiediensten. EnerGent is een bedrijf met een sociaal-ecologische doelstelling, een transparante structuur en rechtstreekse burgerparticipatie. Iedereen kan vennoot (coöperant) worden. Voor 100 euro heb je één aandeel.
EnerGent is een partner die nabij is en altijd aanspreekbaar is. De winst blijft in de regio en stroomt niet weg naar het buitenland. EnerGent was, volgens de cijfers van het Vlaams Energie Agentschap, betrokken bij de installatie van 1 op de 6 zonnepanelen die vorig jaar in het Gentse werden gelegd. 

Personalization