“We slagen er goed in te vertalen wat op de werkvloer leeft”

‘The ultimate flooring experience’, is de baseline op de vlaggen aan de Tarkett-vestiging in Dendermonde. Tarkett is internationaal marktleider in vloerbekleding en sportveldondergronden. De Franse multinational nam in 2015 het Belgische bedrijf Desso over. De naam Desso werd weerhouden als merknaam voor de producten, omwille van de goede reputatie die het bedrijf had opgebouwd. We hadden een interview met de ACV-militanten van Tarkett en hun ACV-CSC METEA-secretaris Carl De Clercq over hun kernwerking.

Waar liggen de werknemers bij Tarkett wakker van?
“Ze liggen wakker van hun pensioen, het langer werken, de landingsbanen en de werkdruk die erg afdelingsgebonden is. De grote uitdaging is om het werk werkbaar te houden en om de overbelasting van rug, schouders, ellebogen en polsen te voorkomen. Vooral in de arbeidsintensieve spinnerij waar het machinepark verouderd is en er nog veel handenarbeid is, zijn er nog veel fysiek belastende jobs. We zetten sterk in op ergonomie.”

Hoe liepen de loononderhandelingen?
“Goed. We behoren bij de beter betaalden uit de sector. Er is een gelijke behandeling van mannen en vrouwen en er is ook een gelijke behandeling van arbeiders en bedienden bij de maaltijdcheques en de winstuitkeringspremies. Wat de laatste betreft, sloten we in het kader van cao nr. 90 een bonusplan af, dat inging op 1 januari 2019, met hogere bedragen en betere doelstellingen.
Er kwam een stijging van de fietsvergoeding; een extra dag anciënniteitsverlof; een (eerste) dag leeftijdsverlof vanaf 50 jaar; het bedrag van de maaltijdcheques steeg voor de bedienden tot 6 euro; de lonen van de technische diensten stegen met 2 keer 2%; de lonen van de heftruckchauffeurs stegen door een categorieverhoging en we verkregen het engagement om ook de arbeiders in te schrijven in de groepsverzekering vanaf 1 januari 2020.”

Wat is de sterkte van jullie kern?
“De sterkte van onze kern is dat er naar iedereen geluisterd wordt en dat iedereen zijn zeg kan doen. Arbeiders en bedienden werken goed samen. De werkgever wilde de maaltijdcheques voor de arbeiders verhogen, maar niet voor de bedienden. Door gezamenlijk actie te voeren is er geen verschil gekomen.
We slagen er goed in te vertalen wat op de werkvloer leeft. De werkgever wilde bijvoorbeeld twee extra verlofdagen toekennen aan oudere werknemers. Dit leidde tot heftige reacties bij de jongere werknemers die zich benadeeld voelden. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een extra verlofdag na 10 jaar anciënniteit en een tweede verlofdag als je de leeftijd van 50 jaar bereikt. Met als gevolg dat de uitkomst voor de oudere werknemers hetzelfde bleef (als ze voldoende anciënniteit hebben), maar dat ook jongere werknemers sneller zicht krijgen op een extra verlofdag. Zonder reactie van onze jongere militanten was dit voorstel er nooit gekomen.”

 Wil je ook het verschil maken voor je collega’s?
  • www.wordacvkandidaat.be of bel het gratis nummer: 0800 11 500
Steekkaart Tarkett
Bij Tarkett Dendermonde (het vroegere Desso) produceren ze vooral hoogwaardige duurzame tapijten en tapijttegels voor kantoren, bankgebouwen, winkels, openbare gebouwen, scholen, universiteiten en zorgcentra. In 2018 werkten in de vestiging in Dendermonde 332 werknemers. 

Personalization