Elfde werfdag bouw een succes!

Op woensdag 16 oktober bezochten medewerkers van ACV bouw, industrie & energie (ACVBIE)  bouwwerven over het land. Ook in Oost-Vlaanderen gingen verschillende ploegen op pad.

Sofie Meersman, secretaris ACVBIE: “De werfdag had dit jaar tot doel de werknemers te informeren over de nieuwe loon- en arbeidsomstandigheden in de sector die voortvloeien uit het nieuwe sectoraal akkoord dat in september werd ondertekend. Zo gaat de mobiliteitsvergoeding voor de passagiers met 20% omhoog en verbetert het anciënniteitsverlof. Het is geen eenvoudige opdracht om alle bouwvakkers te bereiken aangezien de sector voor 92% bestaat uit KMO’s die actief zijn verspreid over werven over het hele land. We blijven ook de strijd verder zetten tegen sociale dumping en schijnzelfstandigheid. ACVBIE blijft ijveren voor een correcte inning van de sociale zekerheidsbijdragen in het land waar de gedetacheerde werkzaam is en anderzijds voor beter bemande controle- en inspectiediensten.”

Personalization