1 op de 4 werkende alleenstaanden komt niet rond

Ledenbevraging ACV Oost-Vlaanderen

Werken helpt om uit armoede te blijven maar er is een steeds groter wordende groep werkende mensen die maandelijks niet rondkomt. Vooral voor alleenstaanden wordt het steeds moeilijker om de eindjes aan mekaar te knopen, zo blijkt uit een enquête van ACV Oost-Vlaanderen bij 700 werkende alleenstaanden.

Uit de enquête blijkt dat 25,8 % van de werkende alleenstaanden maandelijks niet rondkomt. Een te laag loon, te hoge vaste kosten, duurder wordende levensmiddelen en de hoge belastingdruk zijn volgens de ondervraagden de grootste oorzaken. Om te overleven besparen ze vooral op eten, dokters- en medicatiekosten of op hobby’s, stellen ze het betalen van de rekeningen uit of wordt het spaargeld, voor wie het geluk had om dit op te bouwen, opgesoupeerd.

6 op 10 werkende alleenstaanden moeten zichzelf van alles ontzeggen

Heel wat werkende alleenstaanden moeten zich één of meerdere zaken ontzeggen omwille van financiële redenen. 30,9 % van hen kan nooit op vakantie gaan, 38,3 % kan geen onverwachte uitgaven doen, 22,3 % kan geen hobby’s uitoefenen en 19,5 % kan geen sociale contacten leggen of onderhouden. Ook rekeningen betalen, het huis voldoende verwarmen, een telefoon, televisie, wasmachine of auto bezitten, is voor een aantal onder hen niet mogelijk.

Kinderen van alleenstaanden krijgen niet altijd dezelfde kansen

Voor alleenstaanden met kinderen is de situatie nog minder rooskleurig. 1 op de 2 alleenstaande ouders vreest dat de kinderen om financiële redenen niet zullen kunnen voortstuderen. 35,8 % kan niet altijd alle schoolgerelateerde kosten betalen. 1 op de 4 van de werkende alleenstaanden moet de kinderen hobby’s ontzeggen om financiële redenen.

Te hoge schoolkosten, te lage inkomensgrenzen om recht te hebben op studietoelagen (60 % van de alleenstaande werkenden krijgt geen studietoelage!) en te hoge kosten voor kinderopvang (1 op de 8 van de alleenstaande ouders werkt dan nog eens deeltijds om de kinderen te kunnen opvangen) worden als belangrijkste oorzaken aangeduid.


‘Werken is niet altijd meer voldoende om rond te komen’

We legden de resultaten van de Oost-Vlaamse ledenbevraging voor aan Franky Vlaeminck van ACV Oost-Vlaanderen en vroegen hem hoe we deze cijfers moeten interpreteren.

Franky Vlaeminck : “Het aantal alleenstaanden in ons land stijgt, meer dan een derde van de Belgische bevolking woont alleen. Zij moeten veel vaste kosten alleen dragen, zoals hypotheek of huishuur, vaste kosten op elektriciteit, water … Voor alleenstaanden met kinderen nemen de schoolkosten of kosten voor kinderopvang een steeds groter wordende hap uit het budget, ook al moet niet elke alleenstaande ouder deze kosten alleen dragen. 

Werken en een loon verdienen, is voor steeds meer alleenstaanden spijtig genoeg niet meer voldoende om elke maand rond te komen. De Vlaamse en federale regeringen vragen de laatste jaren steeds meer financiële inspanningen van de werkende bevolking. Alleenstaande werkenden krijgen het daardoor nog moeilijker. Daarom zijn er dringend maatregelen nodig. 

ACV Oost-Vlaanderen zal op basis van de inbreng van de enquête voorstellen uitwerken die we aan de beleidsmakers zullen overhandigen. We vinden het alvast noodzakelijk dat beleidsmakers bij elke mogelijke nieuwe maatregel aftoetsen welke impact dit heeft op alleenstaanden.’

Personalization