Ook wie een VVA ontvangt, maakt best een afspraak

ACV Limburg

  
‘Ook wanneer je een Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte, kortweg een VVA, ontvangt van de fiscus, kan je best een afspraak maken bij ACV Limburg om deze te laten nakijken en zo nodig te laten verbeteren,’ dat zegt belastingspecialist Fouad Gandoul van ACV Limburg. Zo een 4 miljoen Belgen krijgen elk jaar een vooraf ingevulde belastingaangifte toegestuurd. ‘Maar te vaak staan daar fouten in waardoor onze leden geld laten liggen of ten onrechte belastingen moeten bijbetalen,’ zo waarschuwt Fouad. Gelukkig kunnen deze fouten eenvoudig worden rechtgezet.

Telefonische service

Sinds jaar en dag vult ACV Limburg de aangiften in de personenbelasting van zijn leden in. ‘In normale tijden zitten we boven de 6.000 aangiften per jaar,’ vertelt Fouad. De coronapandemie verplichtte ACV Limburg sinds vorig jaar zijn belastingservice op een digitale leest te schoeien. Fysieke belastingzitdagen organiseren, zoals dat traditioneel gebeurde, was immers uit den boze. ‘Noodgedwongen schakelden we over naar een digitale-telefonische belastingservice volledig op afspraak via het systeem met volmachten. Door ACV Limburg je volmacht (mandaat) te geven, krijgen wij toegang tot je dossier in Taks-on-web en je fiscale gegevens in MyMinFin.be waardoor we je aangifte in orde kunnen maken.’ De beslissing om over te schakelen bleek een goede keuze te zijn ‘vooral omdat we wisten dat het ministerie van Financiën zelf ook volledig de overstap ging maken naar een telefonische dienstverlening,’ aldus Fouad.

Voorstel

De meeste ACV-leden -bijna 50%- ontvangen een VVA, een Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte. Het ministerie vult met andere woorden je belastingbrief al in op basis van je gekende inkomsten en aftrekposten en bezorgt je dat voorstel. Je kan in dat voorstel ook meteen zien wat je zou moeten terugkrijgen of bijbetalen. ‘Vooral mensen met een voorspelbaar inkomen uit loon, pensioen en uitkeringen (werkloosheid, ziekte en invaliditeit) mogen zich aan een dergelijke VVA verwachten,’ legt Fouad uit. ‘Heb je andere inkomsten zoals bijvoorbeeld uit een zelfstandig bijberoep of uit het buitenland, dan zal je zelf aan de slag moeten.’

Onvolledig

‘Zonder paniek te willen zaaien, is het toch best dat je ook zo een VVA laat nakijken,’ gaat Fouad verder. ‘Uit een ruime steekproef bleek eerder al dat die VVA’s vaak onvolledig zijn waardoor je te weinig centen terugkrijgt of teveel centen moet bijbetalen. Heb je dus ook maar enige twijfel, maak dan een afspraak bij ACV Limburg om je voorstel van aangifte te laten nakijken. Indien de gegevens onvolledig of onjuist zijn, kunnen wij de aangifte aanpassen mits we een volmacht hebben.’ Heb je nog geen volmacht gegeven? Dan kan je op www.hetacv.be/belastingservice-limburg lezen hoe je dit in orde kan maken. ACV-leden die digitaal hun weg niet vinden of niet over een computer of internet beschikken, kunnen hiervoor via het telefoonnummer 011 30 65 10 coronaproof een afspraak maken in een ACV-dienstencentrum in hun buurt. 

Afspraak

Eens je volmacht in orde is, kan je een afspraak maken. ‘Sinds half mei versturen wij op regelmatige basis een e-mail naar onze leden waarvan we een volmacht hebben met daarin de link naar de afsprakenagenda van onze belastingservice. Daar kunnen ze zelf kiezen op welk moment één van onze belastingmedewerkers hen telefonisch mag contacteren. Ook hier weer, lukt het niet om online een afspraak te maken of heb je geen internet, dan kan je een afspraak laten vastleggen via het nummer 011 30 65. De telefonische belastingzitdagen vinden dit jaar elke dag plaats van maandag 31 mei tot 15 juli 2021. Van 1 september tot 15 oktober 2021 voorzien we elke week 2 dagen waar afspraken kunnen worden vastgelegd.

Korting

De belastingservice ‘nieuwe stijl’ heeft dus zo zijn voordelen? ‘Zeker wel,’ zegt Fouad. ‘Onze leden moeten zich niet meer verplaatsen, parkeerplaats zoeken, wachten in zalen … Onze medewerkers bellen je nu op een moment wanneer het je goed uitkomt. Het enige waarvoor je moet zorgen, is dat je de nodige documenten bij de hand houdt die belangrijk zijn voor de aangifte. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het fiscaal attest van de kinderopvang of de hypothecaire lening, de levensverzekering of eventueel betaald onderhoudsgeld. Dat zijn uitgaven waar de overheid geen zicht op heeft maar die je wel recht geven op een korting in de belastingen,’ aldus Fouad. ‘Dankzij de volmacht kunnen wij ook rechtstreeks optreden indien het ministerie van Financiën een incorrect aanslagbiljet opstuurt. De belastingservice wordt daarom in het bijzonder geapprecieerd door onze gepensioneerde ACV-leden die af en toe nog bijklussen. Het loont dus om lid te zijn van het ACV, ook na je pensioen.’

Zeker?

En als je VVA correct is? ‘Dan moet je helemaal niets doen, zelfs niet terugsturen. Maar je moet daar dan wel zeker van zijn,’ lacht Fouad.

Lees hier alles over de belastingservice van ACV Limburg. 

Personalization