Verplichte meting van het welzijn op de werkvloer

  
Naar aanleiding van de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (28 april) schonk ACV Limburg een week lang aandacht aan psychosociale risico’s (PSR) op de werkvloer. Psychosociaal welzijn is niet enkel belangrijk voor de werknemers zelf maar ook voor de totale onderneming en bij uitbreiding de samenleving.

ACV Limburg doet dan ook de volgende prioritaire aanbevelingen:

  1. Werkgevers en managers moeten gesensibiliseerd en opgeleid worden over de aanpak van preventie van PSR.
  2. Een transparant beleid rond PSR met betrokkenheid van het personeel en hun vertegenwoordigers is belangrijk.
  3. Elke 3 jaar moet er een verplichte meting van het welzijn in de onderneming zijn, met speciale aandacht voor PSR, gevolgd door een actieplan als er problemen worden vastgesteld.

Lees HIER het volledige persbericht van ACV Limburg op 30.04.2021.

Personalization