Interimmers zouden niet moeten vechten voor hun rechten

  
'ACV Limburg pleit voor meer vaste contracten en weigert mee te gaan in de hype dat werknemers gelukkiger worden van flexibiliteit. Nog altijd blijkt dat werknemers streven naar zekerheid zowel in arbeid als inkomen.' Dat zegt Wesley Bammens, interimspecialist van ACV Limburg. 

Geen keuze

'Meermaals horen we politici beweren dat jongeren vrijwillig kiezen voor interimarbeid en dat steeds minder mensen zitten te wachten op een vaste job. Volgens hen is een lange loopbaan bij eenzelfde werkgever niet meer van deze tijd en zijn vaste contracten uit de mode,' vertelt Wesley. 'Dat blijkt alvast niet uit een bevraging die wij de afgelopen maanden afnamen en waarop 445 interimmers antwoordden.' Hieruit blijkt immers dat interimarbeid zelden een bewuste keuze is: slechts 27% zegt bewust te kiezen voor interimarbeid terwijl 73% hier duidelijk niet voor kiest. 'Waarom werknemers dan toch interimwerk doen? Meer dan 52% hoopt een vast contract te pakken te krijgen terwijl 26% zegt het inkomen nodig te hebben en bijna 22% te kennen geeft geen andere keuze te hebben,' zegt Wesley. 


Tijdelijk?

Bovendien is interimarbeid niet zo tijdelijk als wordt voorgesteld. Van de respondenten blijkt: 

  • 21% meer dan 2 jaar als interimkracht aan de slag te zijn (geweest)
  • 42% meer dan 1 jaar als interimkracht aan de slag te zijn (geweest)
  • 66% meer dan 6 maanden als interimkracht aan de slag te zijn (geweest)
'Ondanks allerlei beloften aan 55,28% van de respondenten kreeg slechts 24,27% een vast contract,' voegt Wesley eraan toe.

Interimarbeid blijft daarnaast de nodige problemen opleveren. 'Van degenen die problemen hadden, geeft 60% aan dat deze zich situeren op het niveau van het loon. Er zijn ook nog veel problemen met het contract (45,8%) en bij ziekte (30%). Hier gaven de meesten als reden dat hun contract bij ziekte voortijdig werd stopgezet. Opvallend is dat ook racisme en discriminatie naar voren werden geschoven (10%),' aldus Wesley.  

Loonproblemen

'Interimmers moeten hetzelfde loon, alsook dezelfde voordelen en vergoedingen ontvangen als de vaste werknemer(s) in dezelfde functie,' zegt Wesley. Toch blijft dit een heikel punt: 43% gaf te kennen dat dit het geval was maar voor 57% was dit niet zo. Sommigen hebben maar 1 ongelijkheid in hun arbeidsvoorwaarden maar de meeste hebben verschillende problematieken:

  • 37%  heeft geen gelijk loon t.o.v. de vaste werknemers
  • 11% krijgt geen ecocheques
  • 9% krijgt geen maaltijdcheques 
Daarnaast zorgen ook in minder mate de werkkledij 9%, de feestdagen 6% en de vervoersonkosten 3% voor de nodige loonproblemen. In de praktijk blijkt trouwens dat heel wat interimmers geen weet hebben van hun rechten. 'In de vergelijking met de bevraging van 2018 is het verontrustend vast te stellen dat toen 50% aangaf hetzelfde loon en dezelfde voordelen te krijgen als de vaste werknemers terwijl dit nu daalt naar 43% is. Enkel bij de maaltijdcheques zien we een vooruitgang inzake correcte betaling, voor de rest is er nog veel werk voor de boeg,' aldus Wesley.

Rechten

'Werkgevers blijven interimmers nog te dikwijls zien als goedkope, flexibele arbeidskrachten, die makkelijk te ontslaan zijn en maken misbruik van hun onzekere situatie, zowel op de werkvloer als in de samenleving. Of het economisch nu goed of slecht gaat, of de jobs -zogezegd- voor het rapen liggen of niet, de doorsneewerknemer verlangt nog altijd naar een vast contract, naar werkzekerheid, naar financiële zekerheid,' concludeert Wesley. Als er dan toch interimarbeid nodig is, moet dit een tijdelijk gegeven zijn. De arbeidsvoorwaarden moeten hetzelfde zijn voor de vaste werknemers als voor de interimmers. 'Dit zou automatisch in orde moeten zijn. Het kan niet dat een interimmer moet vechten voor zijn rechten. Spijtig genoeg kunnen we hier niet spreken van een vooruitgang. Integendeel.'Raadpleeg het volledig onderzoek van ACV Limburg i.v.m. interim.Personalization