ACV Limburg wil drempel voor sociale verkiezingen halveren

ACV Limburg

 

ACV Limburg roept op om de drempel voor het organiseren van sociale verkiezingen te halveren tot 25 werknemers voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en 50 werknemers voor de Ondernemingsraad. De Limburgers willen namelijk dat werknemers iets te zeggen hebben in hun onderneming. Dat blijkt uit een onderzoek dat ACV Limburg voerde naar aanleiding van de sociale verkiezingen bij bijna 1.000 Limburgers. 

Onderzoek

Naar aanleiding van de sociale verkiezingen voerde ACV Limburg in het voorjaar een onderzoek bij bijna 1.000 Limburgers. In dit onderzoek werden ze bevraagd over de sociale verkiezingen en het belang van werknemersinspraak. Daarnaast werd ook onderzocht met welke thema’s de werknemersvertegenwoordigers vooral moeten bezig zijn. 

Drempel

Opvallend is dat slechts 48% van de bevraagden weet wat sociale verkiezingen zijn. 'Dit is al een vooruitgang t.a.v. 2016, toen dit percentage op 43 lag,' zegt voorzitter Jean Vranken van ACV Limburg. Dat zo weinig van de bevraagden deze kennis heeft, kan verklaard worden door het feit dat vele ondernemingen geen sociale verkiezingen moeten organiseren. 'De drempel van 50 werknemers wordt dan ook echt als drempel gezien,' aldus Jean.

Inspraak

Gelukkig is er geen verband tussen de beperkte kennis van de sociale verkiezingen enerzijds en het belang dat werknemers hechten aan inspraak in de onderneming of organisatie anderzijds. De Limburgers willen dat werknemers iets te zeggen hebben in hun onderneming. De Limburgers willen inspraak! 'Uit ons onderzoek blijkt dat 96% van de Limburgers het idee van werknemersinspraak genegen is en het belang ervan inziet,' zegt Jean. 

Vorming

Naast inspraak hebben, blijkt dat de ondervraagden het ook bijzonder belangrijk vinden dat de werknemers die opkomen voor hun collega’s hierbij ondersteuning krijgen van een vakorganisatie via vorming. De militantenvorming zorgt ervoor dat de militanten goed geïnformeerd en met goed getrainde vaardigheden in dialoog kunnen treden met de werkgever. Zo maar even 96% van de ondervraagden erkent het belang hiervan. In 2016 was dit nog 89%.

Werkbaar werk

In het onderzoek werd een limitatieve lijst van thema’s overlopen waarna de bevraagden nog extra aanvullingen konden doen. Limburgers verwachten vooral dat hun werknemersafgevaardigden zich bezighouden met veilig werken 80% (2016: 66%), loon- & arbeidsvoorwaarden 79% (2016: 67%) en werkbaar werk 77% (2016: 51%).  In 2016 vond slechts 51% van de Limburgers werkbaar werk een belangrijk thema. Nochtans is werk dat voldoende leerkansen biedt, dat motiverend is en dat niet te veel stress oplevert, van een niet te onderschatte waarde. Het gaat werknemers, ondernemers én onze hele samenleving aan. 'Wie werkbaar werk heeft, beleeft meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer werken en is minder vaak ziek. Blijkbaar groeit dit besef want 77% van de bevraagden ziet het belang van werkbaar werk in,' verduidelijkt Jean.

Sociaal overleg

Gezien de Limburger inspraak op de werkvloer wil, roept ACV Limburg op om de drempel voor sociale verkiezingen te verlagen naar 25 werknemers voor het CPBW en 50 werknemers voor de OR. Momenteel liggen deze aantallen nog op respectievelijk 50 en 100 werknemers. 'Ook als we naar het buitenland kijken, zien we dat in de buurlanden de drempel een stuk lager ligt: in Duitsland zijn er al sociale verkiezingen vanaf 5 werknemers, in Nederland vanaf 10 werknemers en in Frankrijk vanaf 11 werknemers,' somt Jean op. Als we naar de Scandinavische landen kijken, zien we dat in Zweden in alle ondernemingen verkiezingen zijn, zonder drempel. In Finland is de kiesdrempel in 2007 van 30 naar 20 verlaagd en Noorwegen heeft een drempel van 25 werknemers. 'Deze gegevens tonen aan dat sociaal overleg ook mogelijk is in kleine ondernemingen en dat dit overleg zelfs een grote meerwaarde betekent,' aldus Jean.


De volledige resultaten van het onderzoek werden op 8 oktober 2020 bekend gemaakt aan de pers. Lees het volledig persdossier.

 

Personalization