Standstill actie voor betere uitkeringen

ACV Limburg

  
Maandag 28 september 2020 voerde het gemeenschappelijk vakbondsfront 's morgens een standstill actie op verschillende kruispunten in onze provincie omdat de werkgevers de welvaartsenveloppe als pasmunt willen gebruiken bij de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord (IPA) 2021-2022.

 

 

Voor het ACV, het ABVV en de ACLVB zijn uitkeringen geen kinderspel! De welvaartsenveloppe bevat een vast budget waarmee de sociale partners (met goedkeuring van de regering) uitkeringen kunnen verhogen bovenop de normale indexatie. De werkgevers willen dit debat voor een zoveelste keer koppelen aan de onderhandelingen over het IPA. Zo wordt de enveloppe gebruikt voor zaken waarvoor ze niet dient. En blijven mensen met een uitkering opnieuw in de kou staan.


Uitkeringen verdienen de volle aandacht, zowel van werkgevers als van politici. Daarom willen het ACV, het ABVV en de ACLVB dat: de werkgevers een eerlijke houding aannemen wat betreft de welvaartsenveloppe en dat de regeringsonderhandelaars:

  • alle sociale uitkeringen minstens optrekken tot de armoedegrens
  • het wettelijk minimumpensioen van € 1.500 netto/maand invoeren
  • de bevriezing van de degressiviteit voor werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen handhaven
  • de herfinanciering en het federale karakter van de sociale zekerheid garanderen
  • de herfinanciering van de openbare diensten en de gezondheidszorg garanderen

Dit alles omdat de strijd tegen armoede een absolute prioriteit is!

Deze acties kaderden in een nationale actie en verliepen coronaproof.

Personalization