Respect op de werkvloer

ACV Limburg

  

Sfeer op de werkvloer lijkt een wollig concept. Iets waarvan iedereen zal zeggen dat het wel belangrijk is maar draagt het ook echt ergens toe bij? Absoluut, getuigen de ACV-militanten van de maatwerkbedrijven (beschutte en sociale werkplaatsen). ‘We brengen tijdens de werkweek meer tijd door op het werk dan we thuis zijn. Het is dan ook belangrijk dat werknemers zich goed in hun vel voelen en graag komen werken. Gelukkige werknemers zijn nu eenmaal gemotiveerde werknemers!’

Achterplan

Die goede sfeer wordt al eens uit het oog verloren. De Kringloopwinkels in Limburg kenden de afgelopen jaren een enorme groei, hetgeen tot de nodige fusies leidde. Deze schaalvergroting is op zich geen slechte zaak en nodig om te overleven ‘maar de vele wijzigingen en de gevraagde flexibiliteit wegen zwaar op de werknemers,’ zegt Rita Haselaars van kringwinkel De Springplank in Hasselt. ‘De aandacht is vooral uitgegaan naar het op elkaar afstemmen van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de verschillende vestigingen. Het welzijn van de werknemers lijkt daarbij op het achterplan te zijn geraakt.’

Werksfeer

Nochtans is een positieve werksfeer van een niet te onderschatte waarde. De voorbije jaren werd binnen de beroepscentrale ACV bouw - industrie & energie meer dan eens een campagne opgezet rond respect op de werkvloer. Of het nu ging om de waardering van je collega’s of om een pestvrije werkvloer, ‘je merkt dat werknemers het fijn vinden om erkend te worden,’ zeggen  Paul Thonissen en Sonja Smets van Bewel. Bij Bewel werden verbeteringen aangebracht op het vlak van veiligheid en properheid. ‘Dat de doelgroepwerknemers hierbij betrokken werden, werd erg geapprecieerd. Ook dat heeft met respect te maken,’ aldus Paul. 

Welzijn

Welzijn op de werkvloer vormt voor de ACV-militanten dan ook een belangrijk thema richting de sociale verkiezingen in november dit jaar. ‘Als je ziet hoe erg de ergonomische matten voor stilstaand werk bij ons in trek zijn of hoe fijn de signaallampen aan de band zijn voor de doven, dan besef je dat de omkadering op de werkvloer heel veel invloed kan hebben op het welbevinden van de werknemers,’ aldus Vicky Moors en Ingrid Smeets van Buseloc-Sopletex in Peer. ‘Maar ook wanneer er stappen vooruit worden gezet in de gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden, draagt dit bij tot meer erkenning op de werkvloer,’ vult Pascal Coomans van De Posthoorn in Beringen aan. 

Goesting

In november 2020 trekken de militanten van de maatwerkbedrijven met versterkte ACV-kandidatenlijsten naar de sociale verkiezingen. ‘We maken er een zaak van een spiegel van de werkvloer te zijn,’ zegt Mireille Vanhees van de Biehal. ‘We proberen altijd een ACV-ploeg samen te stellen uit alle afdelingen van ons bedrijf zodat we oren en ogen hebben voor iedereen op onze werkvloer.’ En aan goesting ontbreekt het ook niet ondanks het coronavirus. ‘Want ook al bemoeilijken de coronamaatregelen het contact met onze collega’s doordat we op verschillende momenten pauze moeten nemen, ook daar pasten we een mouw aan,’ zegt Vicky. Een brievenbus waarin iedereen ideeën, vragen en problemen kan posten, moet voorkomen dat het contact met de collega’s verwaterd. ‘Zo kunnen we als vakbond toch iedereen blijven verderhelpen en nog coronaproof ook,’ besluit Ingrid.

Personalization