Vakbond moet sterke gesprekspartner zijn

  

Met 60 vestigingen verspreid in heel België is het syndicale verhaal bij Carglass best wel een uitdaging. ‘Dat onze militantenploeg een afspiegeling is van de werkvloer, is dan ook een troef,’ zegt ACV-afgevaardigde Eric Jansen. ‘Ons team bestaat uit mensen uit alle geledingen van Carglass. Dit maakt dat wij beter dan wie ook weten wat er op de werkvloer leeft.’

Sterk

In mei 2020 kan er bij Carglass voor de eerste keer elektronisch gestemd worden. ‘Ervoor was dat via een aangetekende brief. De respons hierop was nogal aan de lage kant,’ vertelt ACV-afgevaardigde Simon Bosmans. ‘Met het digitale verhaal hopen we dat meer werknemers naar de stembus trekken.’ En dat blijkt niet onbelangrijk te zijn. ‘Wanneer het over de belangen van de werknemers gaat, wil je dat je vakbond als een sterke, geloofwaardige gesprekspartner aan tafel zit met de werkgever. Dat kan alleen als veel werknemers hun stem uitbrengen,’ aldus Simon.

Werkbaar werk

Een belangrijk aandachtspunt aan die gesprekstafel zal onder meer de flexibiliteit zijn. ‘Wij zullen vooral bewaken dat deze niet eenzijdig is maar ook op maat van de werknemers is, met oog voor de combinatie arbeid-gezin,’ zegt Simon. Ook werkbaar werk verdient de nodige aandacht. ‘‘Autoruiten inladen bij distributie en ze vervangen in de filialen is zwaar werk en met ouder worden, wordt het er zeker niet gemakkelijker op,’ getuigt ACV-afgevaardigde Patrick Renard. ‘Willen we dat werknemers langer aan de slag blijven, dan moet er ook geïnvesteerd worden in hun welzijn.’

Investeren

Investeren in werknemers kan overigens op vele manieren en ‘dat moet ook,’ zegt Patrick. ‘Als je ziet wat een boost onze winstdeling aan de werknemers geeft, dan zegt dat voldoende. De mensen kijken daar echt naar uit. Zeker omdat het bedrijf in 2019 goede resultaten neerzette. We adviseren onze mensen wel altijd de centen pas uit te geven nadat ze die ontvangen hebt,’ lacht Patrick. 

Alert

Maar alert blijven is de boodschap. ‘Zo wilden de collega’s van de andere vakbond de 1,1% loonverhoging, die op 1 juli vorig jaar inging, in de maaltijdcheque steken,’ vertelt Eric. ‘Klinkt leuk, zo gratis boodschappen doen. Wij hebben er toch voor gepleit om deze verhoging in het loon te steken. Alles wat het brutoloon verhoogt, komt je vakantiegeld en later je pensioen ten goede. En val je een keer ziek, dan schiet je er niet op in. Het leek ons op langere termijn de betere keuze.’ 

Taak

De ACV-ploeg bij Carglass beschouwt het als zijn voornaamste taak om de belangen van de mensen op de vloer goed te verdedigen en zijn leden het nodige advies te geven. En problemen? ‘Die proberen we zo goed mogelijk op te lossen. Met klagen en zagen, kom je nergens,’ aldus Patrick. 

Personalization