Ook dit jaar vullen wij belastingbrieven in

ACV Limburg

  
Elk jaar organiseert ACV Limburg exclusief voor zijn leden een belastingservice. Geen eenvoudige opdracht dit jaar. ‘Niet alleen strooit de coronacrisis roet in het eten, ook de regering werkte niet mee in onze zoektocht naar een eenvoudige oplossing,’ zegt Fouad Gandoul, verantwoordelijke Fiscaliteit bij ACV Limburg. Toch laat ACV Limburg zijn leden niet in de steek. ‘Op 4 juni 2020 starten we zoals gepland met onze belastingservice, weliswaar op een alternatieve wijze,’ aldus Fouad.

Wat houdt deze alternatieve wijze in? 

Fouad: ‘De belastingservice gaat dit jaar volledig op afspraak en via de telefoon door. Elk jaar vullen we meer dan 6.000 belastingbrieven in Limburg in. In normale omstandigheden was dit tijdens een fysiek contact, soms zelfs nog in een zaal met een grote groep mensen. Met het coronavirus kunnen we ons dat niet meer permitteren. Vandaar dus de keuze om telefonisch op afspraak te werken.’

Hoe kan je via de telefoon iemands belastingbrief invullen?

Fouad: ‘Dat kan wanneer we een volmacht -ook wel mandaat genoemd- krijgen van de ACV-leden die van onze belastingservice gebruik willen maken. Door zo een volmacht krijgt ACV Limburg van deze leden toegang tot het dossier in Tax on Web en de fiscale gegevens in MyMinFin.be. Op basis van deze gegevens kunnen onze medewerkers perfect vanop afstand de aangiftes invullen en doorsturen naar de belastingdienst.’

Hoe geef je zo een volmacht aan ACV Limburg?

Fouad: ‘Dat kan je doen via de website van de federale overheidsdienst Financiën. We hebben hiervoor een handleiding en een instructiefilmpje uitgewerkt dat je kan terugvinden op onze website. Om die volmacht in orde te brengen heb je een computer of laptop, een kaartlezer en je eID (paspoort) nodig. Lukt het niet, vraag dan hulp aan je familie, vrienden … Voor alle duidelijkheid: wie je hiermee helpt, kan je financiële situatie niet zien.’

En dat werkt?

Fouad: ‘Ja hoor. In het verleden experimenteerden we hier al mee in Noord-Limburg en dat werkte prima. De ACV-leden die vroeger reeds een volmacht aan ACV Limburg verleenden, moeten trouwens enkel nog controleren of die volmacht nog in orde is.’

Heb ik met het geven van die volmacht dan ook meteen een afspraak bij ACV Limburg?

Fouad: ‘Neen, een afspraak maken kan je pas nadat je volmacht in orde is.  Wij sturen vanaf 26 mei 2020 wekelijks naar alle ACV-leden waarvan we de volmacht ontvingen een e-mail met daarin de link naar een aparte afsprakenagenda. In die agenda kan je kiezen op welke dag en uur een ACV-medewerker je mag bellen om samen je belastingaangifte te overlopen en indien nodig aan te vullen of te verbeteren. Na jouw akkoord dient de ACV-medewerker jouw belastingaangifte in en bezorgt je een e-mail met het bedrag dat je terugkrijgt of moet bijbetalen.’

Tot wanneer hebben we de tijd om dit allemaal in orde te brengen?

Fouad: ‘De meeste mensen ontvangen een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte, waarbij de fiscus zelf op voorhand de aangifte invulde. Dan heb je tot 16 juli 2020 de tijd om je belastingaangifte te doen. We hebben er bij de regering op aangedrongen die termijn te verlengen maar daar had ze geen oren naar.  Voor deze leden is het dan ook belangrijk dat zij een afspraak maken voor 16 juli 2020. Ook de grensarbeiders die een Belgische aangifte moeten doen, maken bij voorkeur een afspraak voor deze datum. De mensen die geen voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte ontvangen en die een volmacht aan ACV Limburg geven, hebben tot half oktober 2020 de tijd. Aan hen vragen we dan ook om na 16 juli 2020 een afspraak te maken. We roepen onze leden op om deze afsprakenregels zo maximaal mogelijk te respecteren.’

Hoeveel brieven kan je laten invullen tijdens zo een afspraak?

Fouad: ‘Tijdens een afspraak wordt 1 belastingbrief ingevuld. Wil je meerdere brieven laten invullen of nakijken, bijvoorbeeld van de grootouders, je kind … dan moet je aparte afspraken maken. Uiteraard moeten ook voor deze mensen de volmachten in orde zijn en moeten ze lid zijn van het ACV.’

Dus voor alle duidelijkheid: ik ben getrouwd, wat doe ik dan?

Fouad: ‘Als je getrouwd of wettelijk samenwonend bent en een gemeenschappelijke aangifte moet doen, maak je 1 afspraak maar zorg je dat zowel van jezelf als van je partner de volmachten in orde zijn. Ben je feitelijk samenwonend en heb je elk een aparte aangifte, dan maak je 2 afspraken en zorg je evenzeer dat van beide partners de volmachten in orde zijn.’

En in verband met kinderen?

Fouad: ‘Als je zoon of dochter inwoont en eigen inkomsten heeft, dan moet hij/zij ons ook een volmacht verlenen. Zo kunnen we nakijken of hij/zij al dan niet ten laste is. Waren die eigen inkomsten in 2019 hoger dan € 6.942,50 bruto? Maak dan ook voor hen een aparte afspraak.

Tot slot, kan ikzelf nog in Tax on Web eens ik een volmacht geef?
Fouad: ‘Zeker. Jijzelf blijft verantwoordelijk voor je aangifte. Ook wanneer je een volmacht geeft, kan je ten alle tijden zelf in Tax on Web om alles te controleren en/of aan te passen. Bovendien heb je altijd de mogelijkheid om die volmacht ongedaan maken.’

Personalization