Heel veel mensen voor het eerst tijdelijk werkloos

ACV Limburg

  
Bijna 14.000 aanvragen tijdelijke werkloosheid werden geregistreerd tot 6 april 2020, 25.924 telefonische oproepen kwamen binnen van 16 maart tot en met 2 april 2020, bijna 600 e-mails wachtten na het voorbije weekend op een antwoord ... Dit is de Coronacrisis in cijfers bij ACV Limburg.

Confrontatie

Alles en iedereen wordt op meerdere manieren geconfronteerd met de gevolgen van de Coronacrisis. Ook ACV Limburg ontsnapt er niet aan. ‘Sinds 16 maart 2020 zijn onze kantoren gesloten om de maatregel van ‘social distancing’ te respecteren en verloopt onze dienstverlening via telefoon, e-mail, internet en brievenbus,’ zegt Limburgs ACV-voorzitter Jean Vranken. Een hele uitdaging zo blijkt uit hogergenoemde cijfers. ‘Gelukkig hebben onze leden veel begrip voor deze uitzonderlijke situatie.’

Vragen

‘Mensen zitten met heel wat    vragen en kopzorgen. Niet alleen is deze pandemie ongezien en zet ze ons dagelijks leven op de kop, ook worden ineens heel veel mensen voor de eerste keer met tijdelijke werkloosheid geconfronteerd. Dat roept enorm veel vragen op. Maar ook op andere terreinen zitten sommigen met de handen in het haar. Zo zijn er de uitzendkrachten van wie het contract niet verlengd wordt, schoolverlaters die ontslagen worden en geen recht hebben op een uitkering, ouders voor wie de kinderopvangkosten (te) hoog oplopen … Het ACV dringt er overal op aan snel werk te maken van oplossingen voor deze mensen.’

Gesloten

Vele van deze vragen komen ook terecht bij onze ACV-militanten die zich op de werkvloeren uit de naad werken. Zoals straffe madammen Heidi van Erum, Nicole Vanderwegen en Eliane Kog van Albron Center Parcs Erperheide en Vossemeren. Op 13 maart 2020 viel het verdict dat de parken gesloten werden. ‘We hebben onmiddellijk zoveel mogelijk e-mailadressen van het personeel verzameld in een ‘coronagroep’,’ vertelt Heidi. ‘De nood aan informatie en vooral correcte informatie was enorm. Heel wat mensen waren in paniek maar ik denk dat we samen met onze secretaris Ruth van ACV Voeding en Diensten er alles aan gedaan hebben om hen verder te helpen.’ Tot en met de gepensioneerde personeelsleden ‘want onder hen zijn er velen die bijklussen en ook zij zaten met 101 vragen,’ aldus Heidi. Ondertussen werden ook de dossiers tijdelijke werkloosheid in orde gemaakt. ‘Ik wil de uren telefoneren en e-mailen niet tellen,’ lacht Heidi. 

Thuiswerken

Maar niet alle ondernemingen en instellingen worden gesloten. Zoals bijvoorbeeld in de openbare sector. Daar wordt -waar het kan- ingezet op thuiswerken. ‘Stad Beringen nam zeer snel maatregelen,’ vertelt ACV-afgevaardigde Els Bellinkx. ‘Op 16 maart 2020 werd  onmiddellijk beslist dat zoveel mogelijk administratief personeel van thuis uit moest werken. Werknemers die al uitgerust waren met een laptop of surface konden onmiddellijk vertrekken, anderen werden zo snel mogelijk aan dergelijke toestellen geholpen. Uiteindelijk zijn er ook nog medewerkers vertrokken met hun hele desktop, scherm en klavier onder de arm met een akelig leeg gebouw tot gevolg.’ 

Gesteund

Natuurlijk kan niet iedereen zijn werk mee naar huis nemen. ‘Ikzelf ben bezig met de digitalisering van het archief en dat steek je niet zomaar in je autokoffer,’ zegt Els. ‘Ook voor het technisch personeel of het personeel in ons rusthuis Corsala kan dat natuurlijk niet. Toch wordt er heel veel voor het personeel gedaan. Onze werkgever is uitermate flexibel en het personeel is enorm geëngageerd. Tot nu toe voelt het personeel zich gesteund en zijn we als vakbond nog niet moeten tussenkomen maar uiteraard blijven we de situatie op de voet volgen,’ aldus Els.

Bouwsector

Dat blijkt in sommige sectoren nodig te zijn. ‘Uitgezonderd enkele goede voorbeelden zoals Willemen en BAM lijkt voor heel wat werkgevers in de bouwsector de Coronacrisis niet te bestaan,’ zucht ACV-secretaris Dirk Coninckx. ‘De afgelopen weken kregen we onder meer te horen dat een interim-arbeider zijn werkgever liet weten dat hij duidelijk tekenen van Corona vertoonde, hetgeen door zijn huisarts werd bevestigd. De werkgever vond het niet nodig zijn collega’s hiervan op de hoogte te brengen want ze werkten toch in de open lucht,’ geeft Dirk als voorbeeld. 

Social distance

‘Ook wordt de social distance op vele plaatsen niet gerespecteerd omdat zware materialen niet hanteerbaar zijn door 1 bouwvakker, ze met meerderen op een beperkte oppervlakte moeten werken of anderstalige bouwvakkers -die niet begrijpen wat er aan de hand is- toch maar in een overvol busje samengepropt Worden. Er zijn zelfs werven waar geen stromend water is. Ga je handen dan maar wassen. Onverantwoorde toestanden waar vaak pas iets aan gedaan wordt als wij dreigen de politie of de sociale inspectie te sturen,’ vertelt Dirk. 

Bouwverlof

In Limburg groeit dan ook de wrevel zowel bij de bouwvakkers als bij de syndicaal afgevaardigden, zeker nu er ook nog sprake is om het collectief bouwverlof af te gelasten. ‘Het zullen de cowboys als Cordeel en Besix zijn, die nu gewoon blijven doorwerken, die zich later gaan beroepen op het intrekken van het bouwverlof. ACV bouw - industrie & energie zal onder geen enkel beding afwijken van het reeds overeengekomen bouwverlof voor 2020. Ook onze bouwvakkers verdienen respect,’ aldus Dirk.

Personalization