Wat doen bij tijdelijke werkloosheid door Coronavirus?

ACV


Werd je tijdelijk werkloos door overmacht of economisch reden? ACV Limburg helpt je om jouw dossier in orde te maken. 

Door de coronacrisis is sinds kort een vereenvoudigde procedure voor de aanvraag voorzien. Surf naar www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid en vraag je tijdelijke werkloosheid bij voorkeur online aan. 

Lukt dit niet, dan kan je zelf het formulier downloaden en aan het ACV bezorgen via een e-mail naar corona.demande-aanvraag@acv-csc.be of via een ACV-brievenbus. Je vindt alle brievenbussen van het ACV terug op www.hetacv.be/brievenbus.

Deed je jouw aanvraag volgens de oude procedure? Geen probleem, ook jouw 
dossier wordt opgevolgd.

Lees ook hoe ACV Limburg je verder helpt tijdens de Coronacrisis.

Personalization