Het Groeiplan barst van de ambitie

‘Willen we onze Limburgse jongeren alle kansen geven, dan moeten we samen met alle sociale en politieke partners de schouders zetten onder een sterke universiteit in een sterke regio,’ aldus Jean Vranken en Carien Neven. ACV Limburg


‘Willen we ons huidige welvaartspeil behouden of zelfs nog versterken en onze Limburgse jongeren alle kansen geven, dan moeten we samen met alle sociale en politieke partners de schouders zetten onder een sterke universiteit in een sterke regio.’ Dat zegt voorzitter Jean Vranken van ACV Limburg.

Steun

De steun van de sociale partners is er alvast. Een paginagrote advertentie in de Vlaamse kranten maakte dit duidelijk. UHasselt staat dus niet alleen in haar vraag om de welvaart van onze provincie en het welzijn van de Limburgers te versterken met het zogenaamde Groeiplan 10-10-10. Dat plan staat eigenlijk voor 12 nieuwe richtingen in 10 jaar tijd om de universiteit te laten groeien tot 10.000 studenten. Vraagprijs voor dit alles is 302 miljoen euro vooraf om te investeren, gevolgd door 25 miljoen euro per jaar om te groeien. ‘Dat is veel geld,’ zegt Jean, ‘maar in het totale budget voor universiteiten en hogescholen – 1,9 miljard euro- is die 25 miljoen euro ‘slechts’ 1,32%. Bovendien mogen we niet vergeten dat onze provincie structureel ondergefinancierd wordt op het vlak van onderzoek. De nieuwe Vlaamse regering moet dus niet onmiddellijk in de verdediging schieten.’

Braindrain

Dat Groeiplan moet onder meer de braindrain tegengaan. ‘Teveel jongeren verlaten onze provincie om te gaan studeren en blijven nadien vaak weg. Afhankelijk van de studierichting komt 20 tot 50% niet meer terug,’ zegt Jean. ‘Dit is dramatisch voor onze economie. Om te concurreren, te groeien en te innoveren heb je brains nodig. Er moet met andere woorden lokaal voldoende intellectuele grondstof zijn om economisch sterk in de schoenen te staan.’ Daarnaast wil UHasselt meer Limburgse jongeren de kans geven om te studeren. ‘Onze provincie is de slechtste leerling van de klas wanneer het gaat om de deelname van 18-jarigen aan het universitair onderwijs,’ verduidelijkt Jean. ‘Vandaar het belang van die 12 extra richtingen. In de opleidingen die UHasselt vandaag aanbiedt, is die Limburgse deelname zelfs groter dan die van de andere Vlaamse universiteiten. Een duidelijk bewijs dat jongeren gemakkelijker verder studeren wanneer dat hoger onderwijs in de eigen streek wordt aangeboden,’ aldus Jean.

Sociale wetenschappen

Wat die 12 extra richtingen betreft, viel de keuze ook op de sociale wetenschappen. Daar is secretaris Carien Neven van beweging.net meer dan gelukkig mee. ‘Zo kunnen we jongeren die niet wiskundig of technisch zijn aangelegd, ook een plaats geven aan onze universiteit,’ vindt Carien. ‘Maar ook heeft Limburg gewoonweg nood aan sociale wetenschappers. Onze provincie heeft misschien geen grootsteden maar wordt wel geconfronteerd met grootstedelijke uitdagingen zoals vergrijzing, diversiteit, globalisering … Wij hebben dan ook hier mensen nodig om door een andere dan een economische bril naar die problemen en opportuniteiten te kijken.’ Nu gebeurt dat volgens Carien te weinig of niet omdat onze universiteit geen humane afdeling heeft. ‘Ook al hameren werkgevers en bedrijven op het belang van de exacte wetenschappen, een samenleving bouw je niet alleen op economie en techniek. We zijn dan ook blij dat UHasselt die verbreding wil doorvoeren en een mix van wetenschappen wil aanbieden.’ 

Ankerinstituut

Het Groeiplan is echter nog ambitieuzer dan dat. Om ervoor te zorgen dat die brede groep jongeren ook alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen, wil UHasselt het ankerinstituut Inclusief & Excellent oprichten. ‘Als we willen dat iedereen zijn capaciteiten en talenten kan ontwikkelen, is een goed uitgebouwd onderwijsaanbod alleen niet voldoende. Er is onderzoek nodig samen met gerichte acties en samenwerkingen. Niet alleen op niveau van het individu maar ook op niveau van ons hele onderwijssysteem,’ zegt Carien. Dit moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Limburgse jongeren kunnen deelnemen aan het hoger onderwijs en een diploma halen. ‘En dat moeten we in eigen huis kunnen ontplooien zodat Limburg niet langer het kneusje van de Vlaamse klas is,’ aldus Carien.

>>>www.uhasselt.be/groeiplan

Personalization