Verkiezingsdebat

Met regelmaat van de klok werden de ruim 120 geïnteresseerden, die opdaagden voor het verkiezingsdebat van ACV Limburg in het Cultureel Centrum in Hasselt, om de oren geslagen met cijfers, percentages en statistieken. ACV Limburg


‘De meerderheid van de mensen is niet graag werkloos. Ze hebben geen nood aan nog meer stokken achter de deur, wel aan fatsoenlijke jobs.’ Dat zei Kim De Witte (PVDA) in een reactie op Jos Lantmeeters (N-VA) die stelde dat de werkloosheid in tijd beperkt moet worden omdat de werkzaamheidsgraad in België te laag is. ‘Niet om te koeioneren, wel om te motiveren.’ Frederick Vandeput (Open Vld) viel hem bij want ‘na 1 jaar wordt het moeilijk om terug aan de bak te geraken. We wachten nu veel te lang af. Een verstrenging van de werkloosheid -met enkele uitzonderingen- is dan ook nodig.’ Met 162.000 mensen die onvrijwillig deeltijds werken en té veel tijdelijke jobs, bleef Kim erbij dat er eerder een gebrek is aan goede jobs en lonen dan aan gemotiveerde mensen.

Visie

Met regelmaat van de klok werden de ruim 120 geïnteresseerden, die opdaagden voor het verkiezingsdebat van ACV Limburg in het Cultureel Centrum in Hasselt, om de oren geslagen met cijfers en statistieken. Zes politici wisselden met elkaar van gedachten over zes stellingen rond werkbaar werk, de balans arbeid-gezin, onze sociale zekerheid … Moderator Philip Hilven, in een vorig leven nog hoofdredacteur bij TVL, leidde het bij momenten pittige debat in goede banen. De grote breuklijnen en essentiële verschillen in visie op mens, maatschappij en samenleving werden snel duidelijk.

Flexibiliteit

Zo onder meer over werkbaar werk waar N-VA en Open Vld duidelijk de kaart trokken van meer flexibiliteit in jobs en statuten in het kader van de concurrentie. ‘De maatschappij maakt nu eenmaal de shift om flexibeler te werken,’ aldus Frederick. Valentino Langi (Groen) repliceerde meteen: ‘We branden onszelf op. De werkdruk blijft (te?) hoog. Het moet altijd maar flexibeler, polyvalenter, sneller, langer …’ Ludwig Vandenhove (sp.a) merkte hierbij fijntjes op dat die flexibiliteit altijd maar één richting uitgaat. Ook Kim maakte zich zorgen over de huidige evolutie. ‘Voor het eerst in de geschiedenis zijn er meer zieken dan werklozen in onze maatschappij.’ Jo Vandeurzen trad hem bij: ‘De hectisiteit in onze maatschappij is een probleem. Wij hebben nood aan meer sociaal overleg en meer welzijnsthema’s op de agenda.’ Jo bleek in dat kader allerminst een voorstander te zijn van de flexijobs, niet in de laatste plaats omdat ze een zoveelste aanval op de financiering van onze sociale zekerheid zijn. ‘Dergelijke jobs eroderen de basis van onze sociale zekerheid. Op den duur zit je met een lek systeem,’ aldus Jo.

Betaalbaar

Op het terrein van de sociale zekerheid aangekomen, ook over de pensioenen en de pensioenleeftijd zat niet iedereen op dezelfde lijn. Kim stelde dat de pensioenen wel degelijk betaalbaar zijn gezien nu slechts 10,5% van de welvaartstaart naar die pensioenen gaat. ‘Wij maken de pensioenen onbetaalbaar omdat wij beslissen dat een deel van het geld niet naar de sociale zekerheid gaat.’ Jos wees op onze verplichtingen ten aanzien van Europa wat Ludwig dan weer flauw vond. ‘Het optrekken van de pensioenleeftijd heeft de mensen enorm gestoord. Dit stond in geen enkel partijprogramma en is er toch gekomen zonder enig fatsoenlijk overleg. Dan zich verschuilen achter Europa is flauw.’

Knus

Naar mate de avond vorderde, nam de discussie in hevigheid toe. Waar Frederick meermaals verwees naar de cultuur van verspilling bij de overheid mocht hij rekenen op een sneer van Jo die vond dat het cliché was om van alles handig te klasseren als ‘overheid’. ‘Efficiëntiewinsten kunnen altijd gemaakt worden maar de centen worden voor heel veel goede zaken gebruikt.’ Ook Kim werd even op zijn plaats gezet in de discussie rond de taxshift. ‘We kunnen niet alles knus onder elkaar in België regelen. We moeten naar onze buurlanden en Europa kijken, willen we onze tewerkstelling beschermen,’ aldus Jo.

Bewuster

De temperatuur in de zaal liet na twee uren debatteren voelen dat het welletjes was geweest. Vast staat dat op zondag 26 mei 2019 de aanwezigen alweer een stukje bewuster hun stem kunnen uitbrengen.

Personalization