Je wil bijstand?

Het ACV staat je bij voor juridische kwesties en bij het verhoor voor van de RVA of de VDAB.

ACV-GPS
Juridische bijstand

Geschillenbehandeling

Heb je een geschil met je werkgever, ben je niet akkoord met de opgelegde werkhervatting door je mutualiteit, niet eens met de sanctie van de VDAB ... ? Problemen in verband met de sociale wetgeving worden behandeld door de ACV-Rechtskundige dienst. Indien nodig stapt het ACV voor je naar de Arbeidsrecht-bank. Dat gebeurt zelfs kosteloos indien je 6 maanden lidmaatschap kan aantonen voor het betwiste feit tot stand kwam. Denk je beroep te moeten doen op de ACV-Rechtskundige dienst? Aarzel niet en maak een afspraak bij voorkeur via www.afspraakACV.be of via het ACV-contactcenter op het nummer 011 30 60 00.

Gratis consultatie advocaat

Maar ook in geschillen voor andere rechtbanken laat het ACV je niet in de steek. Als ACV-lid heb je immers recht op 1 GRATIS consultatie bij een advocaat. Heb je een factuur waarmee je niet akkoord bent, een familiaal geschil, ruzie met je buur ... dan kan je via het ACV gratis het advies van een advocaat inwinnen en/of de haalbaarheid van je zaak laten nagaan.

Hoe kan je deze gratis consultatie aanvragen? E-mail naar limburg@acv-csc.be of bel het ACV-contactcenter op het nummer 011 30 60 00 met de mededeling dat je een gratis raadpleging bij een advocaat wenst. De ACV-Rechtskundige dienst bezorgt je vervolgens de nodige documenten en gegevens om je afspraak bij de advocaat vast te leggen!

Bijstand verhoor RVA & VDAB

Wanneer je een werkloosheidsuitkering aanvraagt of ontvangt, kan je om uiteenlopende redenen opgeroepen worden voor het verhoor van de RVA of de VDAB. ACV Limburg wordt hiervan automatisch op de hoogte gebracht. Nadat je de brief van de RVA of de VDAB ontvangt, zal je vervolgens via e-mail en/of brief gecontacteerd worden door het ACV voor gratis advies en/of bijstand tijdens dit verhoor. Mocht je toch met vragen zitten? Je kan steeds terecht bij het ACV-contactcenter op het nummer 011 30 60 00.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.