Aandacht voor welzijn op de werkvloer

Hoe is het gesteld met het welzijn van werknemers in tijden van corona? De eerste resultaten van een bevraging onder vakbondsafgevaardigden tonen een aantal knelpunten. ‘Naast de broodnodige veiligheidsmaatregelen op het werk, vragen we in deze uitzonderlijke tijden ook aandacht voor de psychosociale risico’s voor werknemers,’
zeggen Nathalie Stuvers en Jolinde Defieuw, ACV-Samenwerkers bij ACV Vlaams-Brabant. ‘Onder deze risico’s verstaan we onder meer stress, burn-out en het algemeen welbevinden op het werk.’

 

Jullie zijn ACV-Samenwerkers… Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wie zijn jullie? Wat doen jullie?

Nathalie Stuvers: ‘De ACV-Samenwerkers streven naar gelijke kansen voor iedereen op de werkvloer. We doen dit door de drempels weg te werken die bepaalde werknemers ervaren. Zo willen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan. Wij vertrekken van een probleem dat door een bepaalde groep van werknemers wordt ervaren en gaan daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Alle aspecten die met het personeelsbeleid te maken hebben,kunnen aan bod komen: van een correcte sollicitatieprocedure, opleidingen op de werkvloer, een re-integratiebeleid tot het zoeken naar mogelijkheden om het werk werkbaar te maken. We werken nauw samen met de mensen die elke dag op die werkvloer staan, in de meeste gevallen de vakbondsafgevaardigden. Onze taak bestaat erin om de kern van het probleem op te sporen, dit eventueel ruimer te kaderen en vervolgens het proces naar een oplossing te begeleiden.’

Jolinde Defieuw: ‘We proberen te komen tot ondersteuningsmaatregelen op maat van je onderneming. We maken werk van een positieve communicatie op en rond de werkvloer en zorgen voor een personeelsbeleid waarin er plaats is voor iedereen. Ook voor wie het misschien moeilijk heeft. We doen dit omdat we het belangrijk vinden dat iedereen mee is. Want als iedereen mee is, gaan we er allemaal op vooruit! Dat is het motto van de ACV-Samenwerkers.’

 

Onlangs deden jullie een bevraging bij vakbondsafgevaardigden. Waarom?

Nathalie Stuvers: ‘We hebben tijdens deze coronacrisis al veel aandacht besteed aan de maatregelen op de werkvloer, en dat doen we nog steeds. Hierbij ligt de focus voornamelijk op de afstandsregels, mondmaskers, handhygiëne… Maar wat met het welzijn van je collega’s? Hoe gaan werknemers om met de gestegen werkdruk, met de uitdaging van het thuiswerken, met het (gebrek aan) veiligheidsgevoel of met financiële zorgen? Om daar een zicht op te krijgen hebben we samen met de ACV-Samenwerkers een coronavragenlijst gelanceerd voor vakbondsafgevaardigden. Een vragenlijst van 16 vragen, waarin knelpunten vanuit drie invalshoeken worden bekeken: het individu, het team en de organisatie. Op basis van de antwoorden doen wij een terugkoppeling, waarbij we onze afgevaardigden in de onderneming specifieke tips, tools en ondersteuningsmaatregelen aanreiken.’

 

Hebben jullie al resultaten van deze bevraging?

Jolinde Defieuw: ‘Intussen vulden al vakbondsafgevaardigden uit metaalbedrijven, dechemiesector, de groothandel, de zorg en transportbedrijven de vragenlijst in. Uit de eerste resultaten blijkt dat er een aantal knelpunten zijn. Zo geeft meer dan de helft aan dat zij moeilijke momenten, zoals stress, angst of onzekerheid, bij zichzelf én collega’s niet of amper herkennen en dat zij ook niet altijd weten hoe ze ermee om moeten gaan. Leidinggevenden spelen hierbij een belangrijke rol, maar de deelnemers aan onze enquête geven aan dat zij niet altijd voldoende houvast of ondersteuning ondervinden. Het thuiswerken zorgt voor veel uitdagingen en iets meer dan de helft van de bevraagden vindt het moeilijk om werk en privé op elkaar af te stemmen. Ook ervaren zij een tekort aan opleiding bij de nieuwe, digitale manier van werken. Tot slot blijkt opnieuw het belang van een vakbondswerking in de bedrijven. Zo geeft het merendeel van de bevraagde vakbondsafgevaardigden aan bij elke verandering kort op de bal te spelen via regelmatig sociaal overleg.’


 

Personalization