Coronavirus - Sector metaal en technologie: onderhandelingen mislukt

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van arbeiders en bedienden uit de metaalsector heeft met werkgeversfederatie Agoria onderhandeld over een sectorale aanvulling op de Generieke Gids “Veilig aan het werk” die de verspreiding van het coronavirus moet voorkomen. Ondanks intensieve besprekingen bereikten partijen geen akkoord. Een ernstige mislukking van de sociale dialoog in deze zeer penibele tijden.
 
Met de gezondheid van de werknemers mag niet worden gemarchandeerd!

Werkhervattingen in de sector zullen enkel mogelijk zijn als ieders veiligheid wordt gegarandeerd, en dit in overleg met de werknemersvertegenwoordigers.
Breekpunt was de beslissende rol die het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) in deze precaire omstandigheden dient te spelen. De werkgeversfederatie weigert immers dat het CPBW kan beslissen over de te nemen maatregelen wanneer de social distancing van 1,5 m niet kan worden nageleefd. Nochtans een materie waarvoor het CPBW bevoegd is.

Wij klagen de houding van Agoria tegenover de sociale overlegorganen aan. Het getuigt van een manifest gebrek aan vertrouwen in de rol van de werknemersvertegenwoordigers in dit overleg.

Door haar hardnekkige opstelling over dit punt gooit Agoria eveneens waardevolle elementen uit het ontwerp van akkoord weg!

Werknemers met de meeste gezondheidsrisico’s (bijvoorbeeld iemand die kanker heeft gehad of met ademhalingsproblemen) hadden op basis van de sectorale richtlijnen kunnen vragen om het werk niet te hervatten. Mits een medisch attest en na overleg tussen de arbeidsgeneesheer en hun behandelende arts.

Een werknemer die vaststelt dat de minimale veiligheidsmaatregelen op zijn werkpost in het bedrijf of bij een klant niet worden nageleefd, zou het recht hebben om het werk tijdelijk te schorsen, zich in veiligheid te brengen en zijn werkgever te verwittigen. Zonder risico op een sanctie.

De vakbonden betreuren ten zeerste dat er geen akkoord kon worden bereikt. Wij weigeren echter de gezondheid van werknemers ondergeschikt te maken aan de economische heropstart.

Perscontacten
  • William Van Erdeghem Voorzitter ACV-CSC METEA
  • Jean Marc Lepied  Nationaal Secretaris CNE
  • Sven Desmedt Bestendig secretaris ACLVB
  • Philippe Bervoets Sectorverantwoordelijke metaal ACV PULS 
  • Hillal Sor Voorzitter MWB 
  • Dorine Cordy Federaal Secretaris BBTK
  • Stéphane Piron  Federaal Secretaris BBTK
  • Georges de Batselier Voorzitter ABVV Metaal

Klik hier voor het persbericht in pdf-formaat.Personalization