De structuur van het COV

Hoe werkt de structuur van het COV?

Het syndicale engagement van het COV speelt zich af in de bredere context van het ACV.

Daar bundelt onze centrale de krachten met de andere beroepscentrales en de gewestelijke verbonden. Samen werken we aan een verbetering van de arbeids- en leefomstandigheden van de werknemers en de zwakken en verdrukten in onze samenleving.

De COV besturen

De COV-structuur is een actieve structuur waarbij elk tandwiel, groot of klein, het geheel in beweging kan zetten. We streven ernaar om de besluitvorming in het COV te laten dragen door veel militanten en bestuursleden.

In zijn syndicale en pedagogische werking wil het COV steeds een lid-nabije vakbond zijn. De manier waarop de verschillende bestuursinstanties gestructureerd zijn, maakt dat ook mogelijk.

In de vijf provinciale verbonden zijn er 34 kringen en 7 regio’s, raden, bestuursraden en congressen. Er zetelen afgevaardigden in de nationale raad, bestuursraad, commissies en sectorcomités.

COV besturen en verbonden

Provinciale verbonden

Wil je jouw provinciaal verbond en bestuur leren kennen? Hieronder vind je de websites van alle verbonden.

 

De professionele werking

Het centrum van de professionele werking is het algemeen secretariaat in Brussel, met vier diensten die elk hun specifieke taken hebben. De medewerkers van die diensten werken samen en ondersteunen elkaar zodat het algemeen secretariaat optimaal kan functioneren.

Het COV heeft in elke provincie een provinciaal secretariaat met vrijgesteld secretarissen. De vrijgesteld secretaris neemt verantwoordelijkheid op voor de uitbouw en ondersteuning van personeelsinspraak in basisscholen. Hij/zij begeleidt leden en ledengroepen, behartigt individuele en collectieve belangen van leden, geeft vorming aan militanten, verzorgt het dienstbetoon, …

 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.