Missie en doelstellingen

Het COV verdedigt als vakbond de belangen van haar leden. We willen het personeel van het gesubsidieerd basisonderwijs rechtszekerheid en werkcomfort bieden, hen erkennen in hun professionaliteit en betrekken bij de realisatie van uitstekend onderwijs. Tegelijk voelen we ons mee verantwoordelijk voor de kwaliteit van het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen. We ijveren samen met onze leden voor kwaliteitsvol onderwijs en gelijke onderwijskansen. Deze missie van het COV steunt op de christelijke inspiratie waarop de syndicale en pedagogische werking worden uitgebouwd.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.