Het COV. Missie en doelstellingen

Het COV wil het personeel van het gesubsidieerd basisonderwijs rechtszekerheid en werkcomfort bieden, hen erkennen in hun professionaliteit en betrekken bij de realisatie van uitstekend onderwijs. Op die manier ijvert het COV ook voor kwaliteitsvol onderwijs en gelijke onderwijskansen.

Als vakbond verdedigt het COV de belangen van haar leden. Als onderwijsvakbond voelt het zich mee verantwoordelijk voor de kwaliteit van het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen. De missie van het COV steunt op de christelijke inspiratie waarop de syndicale en pedagogische werking worden uitgebouwd.

Lees het Activiteitenverslag van 2013-2018, geschreven in voorbereiding van het vijfjaarlijks COV-congres op 23 en 24 november 2018 (Houffalize). In deel 1 van het activiteitenverslag houden we zeven keer halt en zoomen we in op een dossier dat in de kijker stond (én staat!) op meerdere fronten van de inhoudelijke werking van het COV. In deel 2 nemen we je via negen kernwoorden mee op de weg die het COV als organisatie heeft afgelegd tussen 1 mei 2013 en 30 april 2018. 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.