De structuur van het COV

Het COV maakt als beroepscentrale deel uit van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), dat met 1,6 miljoen leden de grootste vakbond van België is. Het ACV is opgedeeld in verschillende beroepscentrales die de krachten bundelen. Samen werken we aan de verbetering van de arbeids- en leefomstandigheden van alle werknemers en van de zwakkeren in onze samenleving.

Het centrum van de professionele werking van het COV is het algemeen secretariaat in Brussel, met vier diensten die elk hun specifieke taken hebben en elkaar ondersteunen zodat we optimaal kunnen functioneren. Het COV wil dicht bij haar leden staan, dus delen we ons verder op in vijf provinciale verbonden. Elke provincie heeft zijn vrijgestelde secretarissen, die verantwoordelijkheid zijn voor de uitbouw en ondersteuning van personeelsinspraak in basisscholen. Zij begeleiden leden en ledengroepen, behartigen individuele en collectieve belangen van leden, geven vorming aan militanten, verzorgen het dienstbetoon,… Wil je jouw provinciaal verbond leren kennen? Hieronder vind je de websites van alle verbonden:

De provinciale verbonden zijn op hun beurt opgedeeld in 34 kringen en 7 regio’s , raden, bestuursraden en congressen. Er zetelen afgevaardigden in de nationale raad, bestuursraad, commissies en sectorcomités.

COV besturen en verbonden

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.