Talis: Vlaamse leerkrachten zijn sterk intrinsiek gemotiveerd

Vlaamse leerkrachten zijn sterk intrinsiek gemotiveerd. 86% van de Vlaamse leerkrachten stelt dat ze voor de klas staan omdat ze een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen en aan de samenleving. Het COV herkent dit. Onderwijs is een beroep voor de meerwaardezoeker en moet dan ook zo vorm gegeven worden.
Met voldoende professionele ondersteuning, schoolleiders die zich dankzij voldoende omkadering kunnen toeleggen op hun kerntaak, haalbare klassen en voortdurende kansen op expertiseontwikkeling.

Het Talis-onderzoek dat vandaag werd vrij gegeven laat zien dat leerkrachten in Vlaanderen zichzelf als competent en effectief zien, en erg tevreden zijn
over de sociale relaties op school. Dat biedt perspectieven!

Marianne Coopman: “Tegelijkertijd versterken de resultaten van het onderzoek onze overtuiging dat Vlaanderen nog veel meer moet investeren in het aantrekkelijk maken van het beroep, het uitbreiden van de ondersteuning voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte, het ontlasten van de directeur. Het COV zal blijven strijden voor de realisatie van het toekomstplan voor het Basisonderwijs zoals dat dit voorjaar nog door alle sociale partners samen aan de Vlaamse regering werd voorgelegd.”

Marianne Coopman

Personalization